Lees het originele artikel

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht hoeveel en hoe vaak medewerkers van de gemeente Amsterdam discriminatie en ander ongewenst gedrag ervaren. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend. 55 procent van de respondenten heeft het afgelopen jaar ongewenst gedrag ervaren.

Dit kwantitatieve onderzoek is een aanvulling op 2 eerdere kwalitatieve onderzoeken naar discriminatie en racisme in de gemeentelijke organisatie. De 3 onderzoeken zijn onderdeel van de maatregelen die we sinds 2020 in opdracht van het college nemen om de sociale veiligheid binnen de gemeente te verbeteren.

Uitkomsten van het onderzoek

  • Bijna 6.900 collega’s deden mee met het onderzoek. Dat is ongeveer 30 procent van alle medewerkers van de gemeente Amsterdam.
  • 55 procent van de collega’s die meewerkten aan het onderzoek, heeft in het afgelopen jaar ongewenst gedrag ervaren in de vorm van pesten, vernedering en/of buitensluiting.
  • Van de collega’s die ongewenst gedrag hebben ervaren, geeft bijna de helft aan dat dit kwam door leidinggevenden en directe collega’s.
  • 14 procent heeft het afgelopen jaar discriminatie ervaren.
  • Van de collega’s die discriminatie hebben ervaren, geeft meer dan 60 procent aan dat dit door een leidinggevende kwam.
  • 63 procent heeft ongewenst gedrag gezien bij andere collega’s.

Hester van Buren, wethouder P&O: “Dit zijn dus geen incidenten, zo moeten we het ook niet benaderen. De onderzoeksresultaten houden ons een spiegel voor. Het is duidelijk: we moeten het beter doen. Anders dan we tot nu toe hebben gedaan. Want er is geen plek voor discriminatie of ander ongewenst gedrag in onze organisatie.”

Wat we met het onderzoek doen

Het onderzoek helpt om het gesprek over discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag naar een ander niveau te tillen: van de ervaring of het signaal van een enkele medewerker, naar een gesprek over patronen. Zo krijgen we meer grip op de problemen die spelen en kunnen we maatregelen nemen om discriminatie en ander ongewenst gedrag tegen te gaan.

Samen bespreken we de resultaten en aanbevelingen uit het rapport en de maatregelen die er al zijn of nog moeten komen om discriminatie en ander ongewenst gedrag tegen te gaan. De gemeente krijgt ook inzichten van externe experts.

Niet wegkijken

Peter Teesink, gemeentesecretaris: “Hoe confronterend ook, het is belangrijk om zichtbaar te maken wat er niet goed gaat in de gemeentelijke organisatie. Dat doen we met deze en voorgaande onderzoeken heel bewust. We kijken daarmee niet weg van de problemen, maar gaan ze aan. Daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in, met het management en mijzelf voorop. Het gaat niet alleen om maatregelen die we moeten nemen; we moeten samen ook normen stellen in onze wijze van samenwerken en die vervolgens naleven.”


Lees het originele artikel