Solliciteer hier

Locatiecoördinatoren tijdelijke gemeentelijke opvang (32 – 36 uur) (tijdelijk: van begin maart tot 1 juni)

De functie

De locatiecoördinator is eindverantwoordelijk voor alles wat er op een locatie gebeurt. Kern van je werk is ervoor zorgen dat de opvang van vluchtelingen goed verloopt. Dat gaat onder meer over ontvangst en registratie, het inhuizen, de dagelijkse begeleiding van de bewoners, de verbinding met COA en de gezondheidszorg (o.a. GZA), de verbinding met de omwonenden en de inzet van de beveiliging en ketenpartners zoals Vluchtelingenwerk, etc. Je werkt op de locatie in een team met de woonbegeleiders, internationale studenten, beveiliging en Vluchtelingenwerk. Met hen zorg je ervoor dat de opvang vlekkeloos verloopt. Op de locatie zelf zorg je in samenwerking met de woonbegeleiders voor opvang en de begeleiding van de vluchtelingen gedurende het verblijf op de locatie. Evenals woonbegeleiders ben je een aanspreekpunt en luisterend oor voor bewoners. Je draagt bij aan een veilig en leefbaar woonklimaat en je creëert in samenwerking met de collega’s van de locatie een centrum waarin bewoners een tijdelijk veilig onderkomen hebben. Je motiveert bewoners om actief bij te dragen aan de leefbaarheid op en om de locatie (schoonhouden, deelnemen aan activiteiten, taallessen etc.). Tot slot ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de huisregels en in geval van incidenten ben je ook degene die bepaalt wat er moet gebeuren en ben je een schakel met ketenpartners op gebied van openbare orde en veiligheid.

Jouw kwaliteiten

Als locatiecoördinator:

 • Ben je het gezicht en de stem van de gemeente Westerkwartier in de relatie met de bewoners.
 • Ben je ambassadeur van onze missie en kernwaarden.
 • Stuur je het team van woonbegeleiders, studenten en beveiligers aan.
 • Voer je individuele begeleidende en stimulerende gesprekken met bewoners over onderwerpen als leefbaarheid op en om de vestiging, vrijetijdsbesteding, taalonderwijs, normen en waarden in de Nederlandse samenleving, deelname aan activiteiten en persoonlijke omstandigheden.
 • Organiseer je activiteiten in samenwerking met internationale studenten die hiervoor ook aanwezig zijn.
 • Signaleer je naar je collega’s relevant gedrag en/of ontwikkelingen van bewoners , bespreek je de oorzaken en gevolgen daarvan en bepaal je de nodige vervolgacties.
 • Houd je contact met de omgeving van de locatie om signalen op te pikken, vragen te beantwoorden, zorgen weg te nemen en klachten op te lossen.
 • Voer je sanctioneringsbeleid uit.
 • Signaleer en de-escaleer je spanningsvolle- en conflictsituaties op de locatie.
 • Treed je in afstemming met collega’s en locatiecoördinator op bij overtreding van de huisregels.
 • Verstrek je informatie en voorlichting aan bewoners en verwijs je (door) naar instanties
 • Geef je de voorzieningen, materialen en verstrekkingen uit aan bewoners.
 • Registreer je signalen en gesprekken in het informatiesysteem en overige administratieve systemen.
 • Registreer je de gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden.
 • Houd je contact met collega’s en ketenpartners zoals het COA, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, recreatie, educatie en sport, medisch ondersteunende organisaties.
 • Doe je uitgaven binnen de gestelde budgettaire kaders en leg je verantwoording af.
 • Voer je voortgangsgesprekken met woonbegeleiders en uitzendkrachten.
 • Organiseer je (mede) het gebouwenbeheer.

Het team

We doen dit werk sinds begin 2022 in de Gemeentelijke Opvang voor Oekraïense Vluchtelingen met een divers en enthousiast team van ruim 30 collega’s. De locatie in Midwolde kent een andere tijdelijke doelgroep te weten een groep van 70 vluchtelingen uit Ter Apel. Zij zijn tot 1 juni bij ons. Een aantal van ons heeft een opleiding op gebied van social work (MBO/HBO), de meesten van ons hebben echter een geheel andere achtergrond. Daarmee zijn we een bonte mix van kennis, competenties en talenten. We gaan in Midwolde werken in shifts, verdeeld over de week en het weekend. De shifts zijn van 08.30 – 16.00 en van 15.00 – 22.00. Per shift werk je met één of twee collega’s, aangevuld met een aantal internationale studenten voor de praktische zaken. We vragen een minimale beschikbaarheid van 24-32  uur per week.  Je draait dag-, avond- en weekenddiensten.

Functie eisen

 • Een sterke motivatie om mensen te willen ondersteunen bij het organiseren van een veilige tijdelijke woonomgeving
 • Een (bij voorkeur relevant) diploma op HBO niveau
 • Leidinggevende ervaring
 • Ervaring met diverse ‘life events’ (denk daarbij bijvoorbeeld aan geboorte en/of opvoeden van kinderen, naar school gaan, werk vinden, overlijden van een naaste, relaties aangaan of verbreken, een huis vinden, zaken met de overheid regelen, etc)
 • In staat zijn om (verdiepende) gesprekken aan te gaan met mensen, ook als je ze nog niet zo goed kent
 • Stevig in je schoenen staan in gespannen situaties
 • Bij voorkeur kennis van lokale en regionale organisaties die van belang van voor ons werk
 • Kennis van gesprekstechnieken en -methodieken en interculturele communicatie
 • Kennis van de taak en de situatie rond vluchtelingen
 • Ervaring met MS Office
 • Een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (kosten aanvraag worden vergoed)
 • Bij voorkeur ervaring met één of meerdere van onderstaande werkgebieden:

Hulpverleningsprocessen

Kwetsbare groepen

Competenties

 • Leidinggeven
 • Samenwerken
 • Motiveren
 • Contactgericht
 • Overtuigingskracht
 • Flexibiliteit
 • Werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel
 • Stimuleert betrokkenheid en actie bij anderen
 • Legt gemakkelijk contact
 • Spant zich in om anderen te winnen voor een idee of standpunt
 • Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven
 • Cultuursensitief
 • Luisteren
 • Initiatiefrijk

Meer informatie

Voor informatie over deze functie kan je contact opnemen met Solange Bos via 06-10874460 of s.bos@banpd.nl / Leonie Simons via 06-47905193 of l.simons@banpd.nl

Reageren voor 20 februari 2024 met een cv en een korte motivatiebrief

De gesprekken zijn op donderdag 22 en vrijdag 23 februari


Solliciteer hier