De gemeente Neder-Betuwe telt ruim 24.000 inwoners en heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een groen buitengebied en diverse culturele en maatschappelijke voorzieningen. De gemeente ligt tussen twee grote rivieren en is gelegen aan het spoor. Het mooi bewaarde plattelandsgebied is aantrekkelijk voor recreatie en toerisme, met een uniek rivierenlandschap met dijken, uiterwaarden, scheepvaart en wisselende waterstanden. Neder-Betuwe beschikt over actieve ondernemers, veel vrijwilligers, een uitgebreid verenigingsleven en sterke geloofsgemeenschappen. Die kwaliteiten dragen eraan bij dat het aantrekkelijk is om er te wonen, te werken en te recreëren. Daarnaast staat de gemeente bekend als één van de grootste laanboomcentra in Europa.

Binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

Afdelingsmanager Sociale Pijler

36 uur per week

De Sociale Pijler werkt aan de opgaven in het sociaal domein op de terreinen onderwijs, welzijn, sport, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, participatiewet, volksgezondheid, cultuur, openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding en accommodatiebeleid voor sport, welzijn en onderwijs.

Als afdelingsmanager ben je direct leidinggevende van de beleidsmedewerkers: je coacht ze, bent inhoudelijk sparringpartner en ondersteunt bij de prioritering en het organiseren van het werk. Je werkt samen met de adjunct-afdelingsmanager, die de consulenten (op het gebied de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving), het sociaal team en de backoffice aanstuurt.

Actuele thema’s die binnen de Sociale Pijler spelen, zijn onder andere de doorontwikkeling van de transformatie op het gebied van jeugdzorg, Wmo en Participatiewet met specifieke werkzaamheden ten aanzien van de inkoop Jeugd en Wmo, de uitvoering van het integraal huisvestingsplan onderwijs en de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie in Dodewaard. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor alle strategische en/of politiek gevoelige dossiers, ook die van de uitvoering. Je rapporteert aan de gemeentesecretaris en bent het eerste aanspreekpunt voor de betrokken portefeuillehouders.

Op organisatieniveau staan we aan de vooravond van een doorontwikkeling van onze twee belangrijkste kernkwaliteiten (verbinding en wendbaarheid) en een recent gestarte heroverwegingsoperatie voor het creëren van een goede balans te tussen ambities en financiële mogelijkheden. Als afdelingsmanager Sociale Pijler en lid van het Management Team lever je hier een actieve bijdrage aan. Ook bevorder je de samenwerking met andere afdelingen.

Dit is ons aanbod

 • een mooie baan binnen een afdeling die de zorg aan de inwoners voor haar rekening neemt;
 • een inspirerende en moderne werkomgeving met zo’n 150 collega’s in de hele organisatie en ruim 45 medewerkers binnen de Sociale Pijler;
 • ruim aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling;
 • werken voor onze dynamische en ondernemende groeigemeente met 24.000 inwoners;
 • een vast dienstverband wanneer het eerste jaar goed verloopt;
 • schaal 13 (maximaal € 6.365 bruto per maand) op basis van 36 uur per week; afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in een aanloopschaal;
 • een Individueel Keuzebudget van 17,05% van het salaris, voor onder andere extra inkomen, extra verlof of de fiscaal gunstige aanschaf van zaken op het gebied van sport, gezondheid, bewegen of de thuiswerkplek;
 • een bruto reiskostenvergoeding als je meer dan 10 kilometer van het gemeentehuis woont.

Onze ideale kandidaat

 • heeft kennis van de gemeentelijke processen en de dynamiek tussen de afdeling, de directie en het bestuur (college en raad);
 • kent het sociaal domein en heeft ervaring met bestuurlijke advisering;
 • heeft affiniteit zowel met beleidsontwikkeling als met -uitvoering en heeft ervaring op dit vlak;
 • heeft managementervaring, bij voorkeur binnen de overheid;
 • benadert veranderingen met een heldere visie, is creatief en werkt en denkt integraal;
 • heeft aandacht voor de mensen in haar of zijn pijler, kan coachend leidinggeven, stimuleren of afremmen wanneer dat nodig is, is verbindend, laagdrempelig en geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid;
 • kan de medewerkers ondersteunen bij het prioriteren, organiseren en structureren van de werkzaamheden – ook in relatie tot bestuurlijke opdrachtgevers – en brengt daarmee rust;
 • heeft een open, consistente en directe stijl van communiceren;
 • kan de gemeente adequaat vertegenwoordigen in diverse regionale overleggen;
 • heeft kennis op het gebied van openbaar bestuur, organisatieontwikkeling, veranderkunde, bedrijfsvoering, beleidsvoering en relevante wet- en regelgeving;
 • heeft een relevante afgeronde Wo-opleiding;
 • is vanaf 1 augustus 2021 of eerder beschikbaar vanwege het a.s. vroegpensioen van de huidige afdelingsmanager. We vinden een warme overdracht in de zomerperiode een must.

Reacties

Ben je geïnteresseerd? Stuur voor 14 maart 2021 via sollicitatie@nederbetuwe.nl je sollicitatie met curriculum vitae aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Neder-Betuwe, ter attentie van team Personeel & Organisatie.

Procedure

De eerste gesprekken vinden plaats op 29 maart 2021. De tweede gespreksronde is op 8 april 2021. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie

Vragen over de procedure:             Margot van Schaijk, team P&O
Vragen over de functie:                   Gerrit Stam, gemeentesecretaris/algemeen directeur

Jan Smits, adjunct-afdelingsmanager Sociale Pijler

Zij zijn bereikbaar via tel. 14 0488.


Solliciteer hier