Beleidsadviseur Economie & Duurzame bedrijventerreinen

Gemeente Westland Bachelor – HBO 36 uur

Omschrijving

De Westlandse economie is bekend als Greenport, een internationaal georiënteerd cluster rondom de glastuinbouw. Onderdeel van de Greenport is een logistiek cluster dat agrarische producten door Europa vervoert en een cluster in de tuinbouwtechniek dat mondiaal opereert. Deze clusters zijn gevestigd op ruim 25 bedrijventerrein van in totaal 600 hectare waaronder enkele Bedrijveninvesteringzones (BIZ). Westland zet in op toekomstbestendige bedrijventerreinen waaronder digitale connectiviteit, intensief ruimtegebruik, klimaatadaptatie en groen. Het verduurzamen van bedrijventerreinen is een speerpunt van economisch beleid geworden vanuit de economische potentie van de energietransitie de komende 10 tot 20 jaar.

Je bent aanspreekpunt /accountmanager van de op bedrijventerreinen gevestigde ondernemingen. Tevens stimuleer je de parkmanagement bedrijventerreinverenigingen, waaronder enkele BIZ`en. Je onderhoudt contact met ondernemersverenigingen en de belangenorganisaties zoals VNO-NCW en het Agrologistiek Cluster. Je stimuleert het netwerk, draagt bij aan de positionering in de regio/sector, organisatiegraad en parkmanagement.

Je identificeert kansen ter versterking van de toekomstig bestendigheid van het areaal bedrijventerreinen. Je bent aanjager van de werkgroep verduurzaming bedrijventerreinen samengesteld uit onder andere VNO-NCW en de provincie Zuid-Holland en je bent lid van het gemeentelijke Energieteam. Je hebt daarin een coördinerende en verbindende rol.

Je bent projectleider van de op te stellen bedrijventerreinenvisie. Je adviseert vanuit de Economische opgave over planologische procedures op bedrijventerreinen voor zover die afwijken van het bestemmingsplan. Je adviseert over het opstellen van (ruimtelijk) beleid voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Je stemt werklocaties regionaal af binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Je adviseert hierover de wethouder economische zaken alsook het college van B&W. Je werkt intensief samen binnen de werkvelden Economie, Duurzaamheid, Ruimte en Mobiliteit.

Daarnaast verricht je aanvullend werkzaamheden die aansluiten op je kwaliteiten en verder te ontwikkelen talenten. En vervang je zo nodig collega’s binnen het werkveld Economie.

Functie eisen

 • Je hebt een relevante HBO opleiding op bijvoorbeeld het gebied van Economie afgerond , aangevuld met minimaal vier jaar relevante werkervaring op het vakgebied.
 • Je hebt een scherp omgevingsbewustzijn en bent doelgericht. Verder heb je overtuigingskracht en ben je creatief in het zoeken naar niet standaard oplossingen. Ook kun je goed onder druk partijen met elkaar verbinden en ben je hier flexibel in.
 • Met een heldere toekomstgerichte visie kom je vlot tot plannen en organiseren.
 • Je zoekt de samenwerking goed op, bent communicatief vaardig en je kunt je goed inleven. Maar ook het schrijven van (beleids-) stukken gaat je prima af.

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Westland
Min. Salaris
€2973 bruto per maand
Max. Salaris
€5169 bruto per maand
Standplaats
Naaldwijk
Maximum aantal uren per week
36

Overige arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris van maximaal € 5.169,00 bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).

Het betreft een functie voor 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het selectieproces mogelijk meer tijd in beslag nemen dan u van de gemeente Westland gewend bent.

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Jan Logtenberg teammanager Economie, Ruimte en Mobiliteit via telefoonnummer (0174) 67 2351.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 20 mei 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de werkgever

Gemeente Westland

Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld en wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan. Binnen het taakveld sterke economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Dat doen we onder meer door actief te werken aan energietransitie, herstructurering glastuinbouw, infrastructuur en verkeer en vervoer. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.


Solliciteer hier