Gemeente Zoetermeer Bachelor – HBO 28 – 30 uur

Omschrijving

Ben jij een ervaren beleidsadviseur energietransitie die kennis koppelt aan soepel en adequaat optreden in bestuurlijke omgevingen? Ben je met al jouw ervaring én affiniteit met publieke organisaties en specifieke kennis van beleidsadvisering energietransitie toe aan een nieuwe, zelfstandige rol als verbinder? Dan zou dit jouw nieuwe baan kunnen zijn. Je nieuwe collega’s staan in ieder geval te popelen om met je samen te werken en van je te leren!
Dit is de rol
Zoetermeer is een groeiende stad en ook onze ambities groeien mee. Daardoor wordt ons werk steeds boeiender, veelomvattender en ingewikkelder. Vanuit de opgave voor de energietransitie worden in Zoetermeer diverse projecten voor energiebesparing en opwek van energie in de stad gestart en om dat allemaal soepel te laten verlopen, zoeken we jou als ervaren adviseur.
Je komt terecht in een programmateam Duurzaam & Groen Zoetermeer met beleidsadviseurs op het gebied van de energietransitie en groen die zelf ook bijdragen aan de tot standkoming van het programma door projecten te trekken om de opgaves uit het programma te realiseren. Jij brengt jouw kennis en ervaring van beleidsprojecten in politiek-bestuurlijke organisaties mee, ontwikkelt beleid en bent mede verantwoordelijk voor uitwerking en tot standkoming hiervan. Daarnaast ontwikkel je voorstellen, plannen en scenario’s en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van B&W.
In het krachtenveld van een grote maatschappelijke belangen zorg je dat we doeltreffend aan onze opgave kunnen (blijven) werken. Je initieert en begeleidt met partners nieuwe projecten t.b.v. de energietransitie (bijv. voor de nieuwe programmalijn eigenaar bewoners), vertegenwoordigd de gemeente in samenwerkingstrajecten (bijv. t.b.v. de regionale en landelijke strategische energie samenwerking) en maakt rapportages en adviezen voor het programma Duurzaam & Groen Zoetermeer.

Functie eisen

Dit ben jij

Jij bent een echte aanpakker en dat is maar goed ook want er is genoeg te doen. Je bent ondernemend en zoekt zelfstandig je weg in de organisatie en projecten en vraagt hulp als dat nodig is. Je bent innovatief en creatief en denkt in mogelijkheden. Je stelt je klantgericht op en bent pragmatisch ingesteld als de situatie daarom vraagt. Je bent een echte verbinder en zet de juiste mensen bij elkaar om de verschillende projecten tot een goed einde te brengen. Je gaat voor resultaat maar bent je bewust van de verschillende belangen maar met jouw goede communicatieve vaardigheden zorg je ervoor dat de neuzen uiteindelijk dezelfde kant op staan. Je stuurt op resultaat en bent koersvast en weet de belangen van Zoetermeer goed te behartigen. Met jouw analytisch vermogen en helikopterview overzie je de wat de impact van jouw handelen is op de stad en zijn inwoners.

Dit neem je mee

  • Afgeronde relevantie HBO of Academische opleiding
  • Ervaring met beleidsadvisering energietransitie bij een overheid
  • Ervaring met projectmatig werken in een politiek, bestuurlijke omgeving

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€3561 bruto per maand
Max. Salaris
€5169 bruto per maand
Salarisomschrijving
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
1 jaar
Maximum aantal uren per week
30

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.
Daarbij staan vijf thema’s centraal:

  • Hart voor de Stad denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
  • Eigen kracht we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
  • Samen bouwen we werken samen met interne en externe partners
  • Tijd & Ruimte om te leren we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
  • Samen bewegen door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Stedelijke Ontwikkeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.


Solliciteer hier