De stad

Nijmegen is de tiende stad van het land, een van de meest aantrekkelijke steden van Nederland en is continu in ontwikkeling. Nijmegen kent als oudste stad van Nederland een rijke geschiedenis en heeft als slogan ‘old city, young vibe’. Want de universiteitsstad kent een rijk cultureel leven en innovatieve bedrijvigheid. Jaarlijks wordt er een groot aantal evenementen georganiseerd. Nijmegen is in veel opzichten ook een groene stad en is de grootste gemeente van Oost-Nederland.

De organisatie

Binnen de gemeente Nijmegen werken we vanuit ons hart, van en voor onze stad. Voor en met de inwoners, instellingen en bedrijven in Nijmegen werken we aan de opgaven die in de stad en haar omgeving spelen. Daarbij is vertrouwen ons vertrekpunt, kiezen we voor contact, doen we gewoon wat nodig is en leren we van wat we doen.

De afdeling Stadsontwikkeling is de beleidsafdeling die adviseert over ruimtelijke kaderstelling op langere termijn en zorgt voor de uitvoering van strategische projecten. Wij adviseren het stadsbestuur over stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, (circulaire) economie, citymarketing, de openbare ruimte, wonen, mobiliteit en cultuurhistorie. We zijn ook opdrachtgever voor verschillende projecten in de openbare ruimte. Dit alles doen we in verbinding met de stad: met bijvoorbeeld onze inwoners, burgerinitiatieven, bedrijven en instellingen. Daarbij vinden we het belangrijk dat we trends van lokaal tot internationaal niveau volgen en waar nodig beïnvloeden. Ook zijn we in onze advisering altijd scherp op welke rol de gemeente moet, wil en kan vervullen.

Waarom?

De mobiliteitsuitdagingen zijn groot. We werken aan een goede bereikbaarheid en koersen op gedragsverandering van organisaties en inwoners in de stad. Naast een goede infrastructuur gaat het om meer openbaar vervoer- en fietsgebruik, deelvervoer en anticiperen op innovaties en samenwerking met partijen in onze stad. Daarnaast groeit de stad en willen we deze groei faciliteren binnen onze huidige stadsgrenzen. Meer mensen betekent meer vervoer binnen onze stad en om dat te realiseren zijn we bij afdeling Stadsontwikkeling op zoek naar een nieuwe collega Beleidsadviseur met als aandachtspunt mobiliteit en verkeersmanagement.

Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur stel je beleid op en vertaal je beleid in uitvoeringsagenda’s. Denk hierbij aan integrale vraagstukken op het gebied van mobiliteit in samenhang met andere beleidsvelden en rekening houdend met de Omgevingsvisie. Je treedt op als adviseur voor algemene inrichtingsvraagstukken over de inrichting van (delen van) wijken of nieuwe wegen in onze infrastructuur. Je fungeert als opdrachtgever voor het laten opstellen en beoordelen van verkeerskundige ontwerpen en grote projecten. Je ontwikkelt een verkeersmanagementvisie en rond de implementatie van verkeersmanagementmaatregelen af. Je bent het beleidsmatige aanspreekpunt voor de regionale afstemming van het strategisch verkeersmanagement. In eigen huis ben je dit voor collega’s die afstemming zoeken op het gebied van operationeel/tactisch verkeersmanagement, verkeersregelinstallaties en tijdelijke verkeersmaatregelen. Het multimodaal verkeersmodel dat momenteel ontwikkeld wordt, komt in jouw beheer en je coördineert verkeerstellingen. Tot slot stem je met de afdeling Stadsbeheer af over de inrichting van de iVRI’s (slimme verkeerslichten). Naast bovenstaande concrete pakketten, werken de mensen uit de vakgroep mobiliteit aan ruimtelijke ontwikkelingen (Waalsprong, centrum, Winkelsteeg, etc.) en strategische projecten (duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit, etc.). Onderdelen van deze projecten kunnen ook in jouw portefeuille terechtkomen.

Hoe ziet dit er precies uit?

Voor de uitvoering van jouw taken werk je samen met zelfstandige professionals aan complexe (bestuurlijke) processen die een herkenbaar resultaat opleveren. Iedereen bij ons is breed inzetbaar. We verwachten dus ook interesse voor bijvoorbeeld overige mobiliteitsaspecten, ontwikkelingen in onze stad of andere beleidsdisciplines. Je hoeft daar niet allemaal verstand van te hebben, maar wel de bereidheid en de competenties om de verbinding te kunnen maken en integraal te werken. Je inspanningen zijn gericht op transparantie van besluitvorming en het creëren van begrip en draagvlak voor te maken keuzes. Je houdt het bestuur op de hoogte en maakt college- en raadsvoorstellen. Je bent het aanspreekpunt voor de wethouder mobiliteit op het gebied van verkeersmanagement. 

Wie zoeken wij?

We verwachten van jou dat je een ontwikkelingsgerichte benadering hebt die mede gestoeld is op kennis van wat bestuurlijk haalbaar en praktisch uitvoerbaar is. Je neemt verantwoordelijkheid voor de adviezen die je geeft en bent goed in het opbouwen en onderhouden van relaties. De beleidsadviseurs werken vanuit zelforganisatie, integraal en resultaatgericht. Dat betekent ook voor jou dat je goed kunt plannen en organiseren, afspraken vastlegt en nakomt. Je bent stressbestendig, je weet technische adviezen te vertalen naar begrijpelijke teksten. Je bent een praktische aanpakker, maar geen technocraat. Je kunt het gesprek met belanghouders rustig en met gezag voeren. Kennis van de transitie naar duurzame mobiliteit (zero-emissie en stadslogistiek) is een aanbeveling.

Daarnaast

• heb je hbo+ werk- en denkniveau, minimaal een aantal jaren ervaring en bij voorkeur een degelijke basis in de verkeerskunde.
• ben je bestuurlijk sensitief.
• werk je efficiënt. Je doet wat je moet doen, bent flexibel, slim en kostenbewust. Je kunt goed prioriteren.
• kun je het publieke en private belang aan elkaar verbinden.
• ben je proactief en collegiaal.
• zet je in op samenwerking en heb je verbindend vermogen.
• kun je beleid effectief omzetten in uitvoering en houd je rekening met toekomstig beheer en gebruik.
• beschik je over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
• begrijp je hoe het werkt in de uitvoering en ben jij de stabiele verbinder tussen beleiden uitvoering.
• ben je een goede opdrachtgever. 

Wat bieden wij jou?

We bieden een jaarcontract, met uitzicht op een vast contract voor 36 uur per week. De functie is ingeschaald in schaal 11 (met een maximum brutosalaris van €5169,- bij een volledige werkweek van 36 uur). Aanloopschaal 10  is mogelijk bij weinig ervaring. Daarnaast biedt de gemeente Nijmegen goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuzebudget van 17,05% per jaar.

Nieuwsgierig?

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Arjen Besselink (a.besselink@nijmegen.nl) en  over de procedure met Annemieke Fredrik (a.fredrik@nijmegen.nl).

Geïnteresseerd?

Dan ontvangen we graag je motivatie en cv! Je kunt reageren tot en met zondag 4 juli 2021. De eerste gespreksronde vindt plaats in week 28

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer hier