Omschrijving

Als contractmanager/beleidsmedewerker Sociaal Domein met als eerste aandachtgebied zelfredzaamheid/Wmo ben jij voor Westland één van de deskundigen voor dit deel van de sector. Je draagt bij aan het ontwikkelen en implementeren van het lokale beleid op het gebied van zelfredzaamheid/Wmo en je bent niet alleen aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen, maar ook voor vragen met betrekking tot de sturing op aantallen cliënten en de kosten. Hierbij maak je o.a. gebruik van het gemeentelijk informatiedashboard, waar je ook een (door)ontwikkelende rol hebt.

Wat betreft het contractmanagement werkt Westland samen met vier andere gemeenten in de Haaglanden 5 (H5). Het inkopen van hulp en ondersteuning en het afsluiten van contracten is de start van een veelal langdurige relatie met zorgaanbieders. Contractmanagement is van toegevoegde waarde voor enerzijds het gezamenlijk sturen op de in het contract geformuleerde doelen en afspraken, maar anderzijds ook voor het (door)ontwikkelen van de hulpverlening, wat weer input levert voor een nieuw inkoopproces. Zodoende draag je bij aan de transformatiedoelen, de kwaliteit van zorg en kostenbeheersing. In het kader van de transformatie in het sociaal domein ontwikkel je zelf samen met de collega’s methoden om de transformatie te versnellen.

Je bekijkt de maatschappelijke vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en legt daarbij steeds de verbinding met de afspraken uit het collegeprogramma en verliest daarbij de effecten voor de lange termijn niet uit het oog. Het creëren van draagvlak (intern en extern) vind je een mooie uitdaging. Ook het adviseren van bestuurders heeft zijn plek in deze functie. Dankzij jouw kennis en kunde zorg je ervoor dat kwetsbare burgers binnen deze gemeenten de juiste voorzieningen krijgen en zo kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij!

Hoe een werkdag er ongeveer uitziet

In deze functie heb je nooit een standaard werkdag maar het kan er als volgt uit zien.

’s Ochtends heb je overleg met je collegae van de H5 over de nieuwe inkoopcontracten voor de Wmo en het hierop af te stemmen regionaal contractmanagement. Daarna heb je overleg met de collegae van de cluster Dienstverlening over de veranderingen in de uitvoering van de Wmo als gevolg van de nieuwe aanbesteding. Tussendoor ontvang je nog een telefoontje met een vraag van een collega. Uiteraard pak je dit zo snel mogelijk op.

Na de lunch heb je bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk wethouder. Vervolgens heb je afstemming met je opdracht gevend strategisch regisseur over de te behalen doelen de komende tijd. Met nog een onverwacht telefoongesprek en het afhandelen van je mail tussendoor vliegt de tijd.

Tevreden sluit je je laptop af. Morgen weer een nieuwe dag vol uitdagingen!

Functie eisen

  • Je hebt tenminste een afgeronde Hbo-opleiding;
  • Je werk graag met data en de vertaling daarvan naar informatie;
  • Je hebt ervaring met contractmanagement;
  • Je hebt ervaring met financiën/budgetten;
  • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
  • Verder beschik je over analytisch vermogen en heb je een zakelijke, assertieve, flexibele, proactieve houding;
  • Maar je denkt ook in gelijkwaardigheid, samenwerken, nieuwsgierig naar wat een ander beweegt en welke verbeteringen mogelijk zijn. De ander waarderen en enthousiasmeren;
  • Je bent stressbestendig;
  • Je werkt graag in teamverband;
  • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de Wmo is een pré.

Solliciteer hier