Organisatie

Drimmelen is een mooie blauwgroene gemeente in de provincie Noord-Brabant. Het bestaat uit de kernen Made, Terheijden, Wagenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en Drimmelen. De gemeente telt 27.163 inwoners. Drimmelen ligt aan de rivier de Amer. Het mooie natuurgebied de  Biesbosch behoort voor een aanzienlijk deel tot de gemeente Drimmelen. De gemeente Drimmelen is een zeer geliefde plek om te wonen, werken en recreëren.

Professionals bij de gemeente Drimmelen hebben hart voor de samenleving en zetten zich daar dagelijks met veel energie voor in. Bij ons zijn er mogelijkheden om je volop te ontwikkelen, zodat je jouw talenten optimaal kunt benutten. Onze arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zorgen voor een gunstig werkklimaat.

Functie omschrijving

Inleiding

De rechtmatigheidsverantwoording verandert. Niet de accountant maar het college van burgemeester en wethouders gaat verantwoording aan de gemeenteraad afleggen over de rechtmatigheid van het uitgevoerde beleid. De gemeente Drimmelen gebruikt de jaarstukken 2020 om ervaring op te doen met deze nieuwe situatie. Vanaf de jaarstukken 2021 zal de nieuwe werkwijze dan echt in gebruik worden genomen.

Een nieuwe situatie, een nieuwe collega

In de nieuwe situatie moet het college van burgemeester en wethouders kunnen steunen op een stevige beheersing van de interne processen. Processen waarbij beleid wordt uitgevoerd op een wijze zoals de gemeenteraad dat heeft bedoeld. En met financiële dekking zoals de gemeenteraad die heeft vastgesteld. Met respect voor landelijke wetgeving en lokale regelgeving.

Die nieuwe situatie vraagt om een nieuwe collega. Een collega die het college en de gemeenteraad in hun veranderde rol gaat begeleiden. Die gaat zorgen voor een maximale beheersing van de interne processen. Daarover lees je hieronder meer.

Ondersteunen, adviseren en coordineren

Drimmelen neemt het model van de verdedigingslinies van de Commissie BADO als uitgangspunt. Waarbij de interne controlemaatregelen belegd zijn in de lijnorganisatie (1e lijn) en waarbij de coördinator Interne Controle ondersteunt, adviseert en coördineert (2e lijn).

De functie van coördinator Interne Controle biedt je mogelijkheden om jezelf te ontplooien op dat terrein van ondersteunen, adviseren en coördineren. Je bent verantwoordelijk voor het kaderplan Interne beheersing en leidt daar jaarlijks een uitvoeringsplan van af. Je ziet toe op de uitvoering van dat uitvoeringsplan. Waarbij je je richt op de opzet, het bestaan en de werking van interne controles en de beheersmaatregelen die in de lijnorganisatie uitgevoerd worden.

Je hebt de mogelijkheid om zelf gericht verbijzonderde interne controles uit te voeren, bijvoorbeeld bij verdenking van fraude of ondermijning.

Je stemt je bevindingen uit de interne controles af met de proceseigenaren en ondersteunt hen in het doorvoeren van verbeteringen. Samen met de concerncontroller onderhoud je het contact met de externe accountant en zorg je ervoor dat deze optimaal gebruik kan maken van de bevindingen uit de interne controles.

Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie en monitort de opvolging van Drimmelen van het jaarlijks Uitvoeringsprogramma van de provincie.

Het college en de accountant steunen op de interne controles die jij coördineert of zelf uitvoert. Je werkt samen met de CISO/privacy officer die – vanwege de schaalgrootte van de gemeente Drimmelen – parttime ook optreedt als coördinator Interne Controle.

Functie eisen

Voor deze functie zoeken wij een verbinder die onafhankelijk denkt en werkt. Een sterk analytisch ingesteld persoon met een doortastende instelling. Je bent in staat om je eigen oordeel te vormen. Je weet de verbinding met de organisatie te maken en collega’s mee te nemen in het proces van een interne controle. Je schakelt eenvoudig tussen het operationele, tactische en strategische niveau.

Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring opgedaan als in een vergelijkbare functie als interne controller of auditor bij een gemeente. Ervaring binnen de accountancy is een pré.

Door je ervaring bij een gemeentelijke organisatie begrijp je hoe een politiek-bestuurlijke organisaties werkt en weet je waar de prioriteiten en eventuele gevoeligheden liggen. Je spreekt de taal van de accountant, wat je helpt in de afstemming over de accountants-controle.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een functie van 18 uur per week. In eerste instantie voor een jaar. Met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd.

De functie coördinator Interne Controle is ingeschaald in schaal 9 conform de CAO Gemeenten.

Contactinformatie

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Leon Voogt, concerncontroller (06-13268978) of via de mail lvoogt@drimmelen.nl

De selectiegesprekken staan gepland op 23 maart 2021 n de ochtend


Solliciteer hier