Ben jij degene die we zoeken?

Solliciteer nu

Wat ga je doen?

De rekenkamer doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid in de gemeente. Hoewel de rekenkamer een onafhankelijke positie heeft, kiest de rekenkamer zoveel mogelijk een actieve rol in de interactie met raad en de fracties over onderzoeksbevindingen, potentiële onderzoeksonderwerpen, actuele ontwikkelingen en verwachtingen. Bij onderzoeken – van voorbereiding tot en met rapporteren – heeft de rekenkamer oog voor de posities van zowel raad als college en ambtelijke organisatie, en het samenspel daartussen. 

Het uitgangspunt is dat onderzoek voornamelijk door de rekenkamer zelf wordt gedaan, waarbij het met name om kwalitatief onderzoek gaat. De rekenkamer rapporteert de resultaten van een onderzoek openbaar. 

De rekenkamer heeft daarnaast een eigen budget waar jullie samen verantwoordelijk voor zijn. De raad stelt jaarlijks het budget vast, dat is momenteel € 40.000 (inclusief de ondersteuning door de griffie).
 

Wie zijn wij?

De rekenkamer ziet het als haar missie de gemeenteraad te ondersteunen door 
het doen van onderzoek en geven van advies. De rekenkamer draagt bij aan inzichten over actuele onderwerpen met impact voor het lokale bestuur, inwoners en organisatie. 
De belangrijkste kernwaarden voor de rekenkamer zijn; onafhankelijk, zorgvuldig en toekomstgericht.

De rekenkamer bestaat uit een externe voorzitter en twee externe leden. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de raadsgriffie. De Commissie op de Jaarrekening van de gemeente Renkum (bestaande uit raadsleden) fungeert als klankbordgroep voor de rekenkamer. 
 

Wat bieden wij jou?

De gemeenteraad heeft in de vigerende verordening op de rekenkamer bepaald dat er 1 á 2 onderzoeken per jaar zullen worden uitgevoerd. Naar schatting vergen de werkzaamheden twee tot drie dagdelen per maand. De benoemingsperiode is zes jaar en herbenoeming voor eenzelfde periode behoort tot de mogelijkheden. Je wordt benoemd en beëdigd in de gemeenteraad. 

De rekenkamer is zelf verantwoordelijk voor de verdeling van het budget over de onderzoeken. Je ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamer een vergoeding van € 176,00 per zitting. 
Daarnaast ontvang je € 89,00 per uur dat besteed wordt aan onderzoek. Daarnaast vergoeden wij je reiskosten.
 

Wie zoeken wij?

Je bent bekend met de regio Renkum, maar je bent onafhankelijk ten opzichte van de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders of de door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Daarnaast heb je op dit moment geen functie bij de gemeente Renkum en heb je dat in de afgelopen tien jaar ook niet gehad. Verder heb je:

•    Ervaring in het uitvoeren en begeleiden van onderzoeken, met name gericht op beleid en evaluatie – is een pré.
•    Je beschikt daarom over kennis van bedrijfseconomische, juridische of personele organisatorische processen, of van overheidsmanagement, financiën & accountancy. 
•    Je hebt een bestuurlijk-strategisch inzicht in en overzicht van de belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid;

Waar kom je te werken?

Gemeente Renkum
De gemeente Renkum ligt op de grens van het heuvelachtige gebied van de Zuid-Veluwe en het
Gelders Rivierengebied. In de gemeente Renkum wonen ongeveer 32.000 mensen, verdeeld over de dorpen Oosterbeek, Renkum, Heelsum, Wolfheze, Doorwerth en Heveadorp.

De gemeente Renkum staat de komende jaren voor veel uitdagingen. Hoe vinden de inwoners hier rust en ruimte, terwijl wij ook bedrijvigheid, recreatie en toerisme stimuleren? Wil jij je voor Renkum inzetten dan geef je hier niet zomaar vorm aan, maar met hart en ziel! Je staat voor je vak, steekt je nek uit en gaat op je doel af. 
 

Hoe solliciteer je?

Kies jij voor een baan bij Renkum?
Herken je je in vorengaande, stuur dan je brief met CV voor 05 september 2022 via www.werkeningelderland.nl. Als er al voldoende kandidaten zijn voor de sluitingsdatum, sluiten we de vacature eerder. Dus word je enthousiast van deze vacature? Solliciteer dan direct!

Heb je nog vragen?

Heb je eerst nog vragen over de functie bel dan met Michael Rol (lid rekenkamer, 06 12887680) of Joyce le Comte (ambtelijk secretaris, 06 51016406). Daarnaast zijn rapporten en jaarverslagen van de rekenkamer te vinden op de website van gemeente Renkum onder het kopje Bestuur, Gemeenteraad en Commissies, Rekenkamercommissie.

De procedure bestaat uit twee gespreksronden en vinden plaats in de tweede helft van september.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Locatie

Generaal Urquhartlaan 4, Oosterbeek, Nederland


Solliciteer hier