Wil jij werken in een kleinschalige en informele organisatie? Ben jij op zoek naar een uitdagende baan op MT-niveau waarbij je veel verantwoordelijkheid en een breed takenpakket krijgt? Dan ligt er een leuke uitdaging op je te wachten bij de gemeente Beuningen!

Wij zoeken een:

                                                             inspirerende en verbindende

                                              Manager afdeling Dienstverlening

Waar ga je werken?

De gemeente heeft een organisatiestructuur die bestaat uit twee hiërarchische niveaus nl. de gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers, gezamenlijk het MT. De afdelingen zijn gevormd op basis van integraliteit geordend op de behoeften en wensen van de klant nl.

 • individuele dienstverlening aan de burger;
 • beleidsmatige en beleidsondersteunende werkzaamheden voor ruimtelijke en sociale ontwikkeling;
 • beheers- en onderhoudswerkzaamheden;
 • interne ondersteuning.

Binnen elke afdeling zijn meerdere teams gevormd.

De structuur sluit aan bij onze de organisatievisie “Beuningen maken we samen”. De gemeente wil een regisserende en faciliterende organisatie zijn die:

 • open staat voor initiatieven uit de samenleving;
 • uitgaat van de kracht van de samenleving;
 • ondernemend, creatief en met lef werkt;
 • samen met andere partijen werkt aan de oplossing van maatschappelijke opgaven;
 • als onderdeel van een netwerk van partijen samen de lokale samenleving vorm geeft.

Wat ga je doen?

Als afdelingsmanager schep je de voorwaarden om de taakvolwassen medewerker optimaal te ondersteunen bij de uitoefening van zijn functie. Je bent meer coach en begeleider dan vakman/-vrouw. Steekwoorden zijn vertrouwen, coachen, verbinden, visie.   

Je legt verbinding tussen beleid, beheer en uitvoering/dienstverlening. Je bent bestuurlijk sensitief  en bent thuis in strategische advisering in een politiek bestuurlijke omgeving. Je borgt processen over afdelingsgrenzen heen.

De afdeling Dienstverlening richt zich op de dienstverlening, vanuit het gemeentehuis, aan de inwoner. Klantgerichtheid is hier het dominante organisatieprincipe. De inwoner kan als klant binnen komen via de balie, de telefoon en digitaal voor publiekszaken, inkomen, WMO en jeugd. Binnen de afdeling wordt geen beleid geformuleerd. Als een bredere afweging plaats moet vinden wordt de afdeling beleid daarbij betrokken. De afdeling bestaat uit de teams Kwaliteit en Ondersteuning, Sociaal Team, Participatie, Burgerzaken en Telefonisch Informatiecentrum. De afdeling omvat ca. 47 FTE. Het Sociaal Team wordt ondersteund door een teamleider.

De taken en verantwoordelijkheden kunnen als volgt worden samengevat:

 • Geeft hiërarchisch leiding aan de afdeling;
 • Is lid van het managementteam en draagt bij aan de strategische beleidsvorming en ontwikkeling van de organisatievisie;
 • Leidt namens het MT complexe organisatie brede projecten;
 • Is op de hoogte van bestuurlijke opgaven en maatschappelijke ontwikkelingen en adviseert de portefeuillehouder op strategisch/tactisch niveau;
 • Hanteert nadrukkelijk een coachende stijl van leidinggeven en zorgt voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers;
 • Is verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling en het bereiken van de gestelde doelen en resultaten;
 • Schept voorwaarden om de medewerker optimaal te ondersteunen bij de uitoefening van zijn functie; treedt daarbij op als sparringpartner;
 • Bevordert samenwerking van teams en medewerkers binnen en buiten de organisatie;
 • Draagt zorg voor het opstellen van teamplannen.

Wat neem je mee?

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring in een managementfunctie bij voorkeur opgedaan binnen de overheid;
 • Aantoonbare affiniteit met de taakvelden van de afdeling;
 • Ervaring met strategische advisering in een politiek/bestuurlijke omgeving.

De competenties coachen, verantwoordelijkheid, creativiteit, visie en omgevingsbewustzijn zijn essentieel voor een goede functievervulling.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie binnen onze gemeente voor 36 uur per week. In eerste instantie bieden we je een jaarcontract, met perspectief op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij wederzijdse tevredenheid.
 • Een vast maandsalaris. Deze functie is gewaardeerd op niveau 13 (maximaal € 6.993,– bruto per maand op basis van 36 uur). Afhankelijk van je kennis en ervaring word je ingeschaald.
 • Een vrij besteedbaar Individueel Keuze Budget(IKB) voor doelen die passen bij jouw levensfase en persoonlijke wensen. Denk hierbij aan het kopen van extra verlofuren of een opleiding. Het IKB bedraagt 17,45% van je brutosalaris.
 • Een goede balans tussen werk en privé door flexibele werktijden.
 • Een onboardingsprogramma waarbij je een buddy toegewezen krijgt die je wegwijs maakt in onze organisatie.
 • Mogelijkheid tot uitruil woon-werk reiskosten. Je profiteert van een belastingvoordeel.
 • Een iPhone en laptop van de gemeente in bruikleen.
 • Een goede pensioenregeling, we zijn aangesloten bij Pensioenfonds ABP.
 • Een tegemoetkoming in de kosten van je zorgverzekering en sportabonnement.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering en een aantal andere aanvullende verzekeringen.

Werken bij gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen strekt zich uit langs de zuidelijke oever van de Waal en bestaat naast Beuningen uit de dorpen Ewijk, Winssen en Weurt. Samen met ruim 180 collega’s werk jij aan een hoge mate van toegankelijkheid richting inwoners.

Binnen de gemeente Beuningen wordt er gewerkt met zelforganiserende teams. Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en flexibiliteit zijn belangrijke kernbegrippen en van groot belang in de organisatie. Collega’s zijn hulpvaardig, betrokken en er heerst een prettige werksfeer. Daarnaast is er ruimte voor creativiteit, vernieuwing en (persoonlijke) ontwikkeling.

Klinkt goed? Solliciteer dan snel!

Solliciteren kan direct en alleen online via de website www.werkeningelderland.nl Graag ontvangen we je motivatie en cv vóór 11 mei.

Voor deze functie wordt tegelijkertijd intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor op externe kandidaten. Een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag is een voorwaarde voor deze functie. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Eerst meer weten over de inhoud van deze functie of personele vragen? Neem dan contact op met Dyanne Kocken, gemeentesecretaris. Zij is bereikbaar via 14 024. Nieuwsgierig naar de gemeente Beuningen? Kijk op onze website www.beuningen.nl voor meer informatie of ga naar https://youtu.be/FeK2SHgOlPk.

                                                                                                                                   

Wij stellen acquisitie naar aanleiding van de vacature niet op prijs.


Solliciteer hier