Wat ga je doen?

Ben jij die ervaren professional die weet hoe je mensen in hun kracht zet èn die gaat voor kwaliteit in de jeugdzorg? Wij zoeken ervaren collega’s voor procesregie en voor onze frontoffice binnen ons Team Regisseurs Jeugd.

Als toegangsmedewerker richt jij je binnen het vrijwillige kader op het toe leiden naar, het volgen en evalueren van niet vrij toegankelijke jeugdhulp. Als medewerker frontoffice beoordeel je de aanvragen en zet waar mogelijk direct de juiste ondersteuning in, daarnaast ben aanspreekpunt en adviserend naar ouders en andere betrokken professionals uit ons netwerk.

Als procesregisseur voer je (indien nodig, aanvullend op de regierol die ouders en jeugdigen zelf kunnen nemen) regie over het totale proces van toeleiding, hulpverlening, afstemming en afsluiting van zorg.
Je beschikt over uitstekende uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, voor het voeren van overleggen en het opstellen van (integrale) plannen. Je hebt een analytisch vermogen, en bent in staat om de hulpvraag van de cliënt te vertalen naar een passend aanbod.

In crisissituaties weet je juist te prioriteren en adequaat te handelen.

 • Op basis van de beschikbare informatie bepaal je of dit voldoende is dan wel andere partijen betrekt om tot de juiste informatie te komen. Je kijkt daarbij expliciet naar de mogelijkheden van het gezin en het eigen netwerk.
 • Je formuleert met de cliënt doelen en resultaten en bepaalt welke hulp daarbij nodig en gewenst is. Je bent namens de gemeente ‘opdrachtgever’ richting aanbieders.
 • Waar mogelijk organiseer je direct de specialistische zorg en bepaalt bij wie de casusregie wordt belegd. Waar nodig organiseer je een multidisciplinair overleg met betrokken partijen om de rol- en taakverdeling op de juiste manier te beleggen.
 • Je monitort de resultaten en bent aanspreekbaar voor de klant en betrokken partijen indien er knelpunten zijn bij het realiseren van die resultaten. Je onderneemt dan actie en schaalt op als dit niet leidt tot het gewenste resultaat.
 • Je draagt bij aan rapportage en dossiervorming conform de daartoe vastgestelde eisen.
 • Je onderhoudt en consulteert in- en externe contacten (in de wijk) voor afstemming, samenwerking en overdracht van jeugdigen.
 • Je bent betrokken bij casuïstiek waarbij de veiligheidsketen betrokken is.

We zoeken jou!

Beschik jij de juiste competenties als het gaat over:

Resultaatgerichtheid

Je houdt gestelde doelen scherp en helder voor ogen en stemt je acties en beslissingen hierop af. Je regisseert de juiste ondersteuning op de juiste plek en je werkt effectief toe naar meetbare resultaten.

Samenwerken
Je bent in staat samen te werken met klanten en met collega’s binnen het CJG en daarbuiten. Je stelt het gezamenlijk resultaat op de eerste plaats en zet je hiervoor maximaal in. Daarbij heb je een verbindende houding, maar bent ook in staat om de taken en verantwoordelijkheden op juiste plekken te beleggen.

Klantgerichtheid
Je onderzoekt de wensen en behoeften van de (interne of externe) klant en handelt hiernaar.
Je stelt de klant centraal zonder de veiligheid van de kinderen en de ontwikkelingsbedreigingen uit het oog te verliezen. Je weet de eigen mogelijkheden van het gezin maximaal te benutten.

Sociabiliteit
Je kunt gemakkelijk contact leggen en onderhouden met mensen van uiteenlopende aard en van uiteenlopend niveau. Je beschikt over contactuele souplesse in het sociale verkeer, je kunt goed onderhandelen en bent communicatief vaardig.

….èn…

Je weet en voelt wat ‘eigen kracht’ betekent. Je bent in staat deze gedachte uit te dragen, naar zowel ouders, hulpverlener of andere betrokken partijen en hen mee te nemen in de verantwoordelijkheid die eenieder daarin draagt.

 • Je hebt een afgeronde, relevante HBO opleiding;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de rol van regisseur rondom complexe problematiek in de jeugdzorg.
 • Je bent SKJ of BIG geregistreerd.

Je hebt:

 • kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken
 • kennis van de sociale kaart
 • kennis van de gemeentelijke organisatie, met name het sociaal domein;
 • kennis van de Jeugdwet, AWB, inkoop, PGB, sociale kaart in de regio, gemeentelijke verordeningen/beleidsregels;
 • inzicht in de veiligheidsketen;
 • kennis van de methodieken Signs of Safety, Sociale Netwerkversterking en Oplossingsgericht  

   werken.

…dan zoeken we jou!

Wat bieden wij:

Het betreft hier een structurele functie. In eerste instantie krijg je een contract voor één jaar aangeboden.

Jij bent minimaal 28 uur per week beschikbaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 4048,- bruto per maand (schaal 9, op fulltime basis). Waardering in de aanloopschaal is mogelijk.

Daarnaast bouw je maandelijks over je salaris een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05%. Dit IKB kun je fiscaal vriendelijk inzetten voor een aantal zaken zoals: kopen van verlof, uitruil woon-/werk kilometers, aanschaf woon-/werk fiets en fitness abonnement.

Een goede pensioenvoorziening (ABP) en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering maken het pakket compleet.

Bovendien heeft werken bij de Gemeente Breda het voordeel dat:

 • er aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling is en ruimte om je eigen pad te kiezen;
 • je flexibele werktijden hebt waardoor je, je privé en werk situatie beter op elkaar af kunt stemmen;
 • je gratis kunt fitnessen in onze fitnessruimte

Wie zijn wij:

Afdelingsinformatie:

Team Regisseurs Jeugd, Gemeente Breda.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet, met het idee dat op lokaal niveau jeugdhulp tijdiger, dichterbij en meer op maat en integraal kan worden georganiseerd. Als (Proces) Regisseur jeugd maak je onderdeel uit van het gemeentelijk sociaal domein. Samen met de professionals in het netwerk organiseer je ondersteuning op alle levensdomeinen voor mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben.

Als onderdeel van de keten jeugd richt jij je op het organiseren van passende ondersteuning voor de gezinnen. Je werkt hierbij intensief samen met collega’s uit de jeugdketen en met je collega’s uit het gemeentelijk sociaal domein.

Als Team Regisseurs Jeugd zijn we volop in ontwikkeling. Het is een drukke periode, waarin diverse veranderingen zijn ingezet. We gaan ons nadrukkelijker richten op het voeren van procesregie bij complexe problematiek en het sturen op kwaliteit van de jeugdzorg (De juiste zorg op de juiste plek).

Enkele van de speerpunten daarbij, zijn het toewerken naar èn het maximaal benutten van, de eigen kracht van het gezin èn het beleggen van de juiste zorg op de juiste plek.

 

 

Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Enthousiast geworden?

Meer weten over deze functie? Bel dan met J. Wouters, Teamleider, telefoonnummer 076-5299093, hij/zij geeft graag antwoord op al jouw vragen.

Ben je enthousiast dan kun je jouw inspirerende CV en overtuigende motivatie onderstaand indienen.

Wees welkom!

De gemeente Breda is een werkgever die gelijke kansen biedt.

Wij ontvangen graag sollicitaties van alle voldoende gekwalificeerde personen ongeacht hun komaf, geslacht, functiebeperking, religie/overtuiging of leeftijd.

Reageren kan uitsluitend digitaal tot en met 26 december 2021.

Gesprekken vinden week 1 en 2 van 2022.

Ter informatie:

 • Voor deze sollicitatieprocedure volgen wij de adviezen gegeven door het RIVM in verband met de Corona crisis.
 • Als ambtenaar heb je een bijzondere verantwoordelijkheid. Daarom vragen we van iedere nieuwe collega een Verklaring Omtrent het Gedrag en dien je een ambtseed of -belofte af te leggen.
 • De mogelijkheid bestaat dat wij openbare social media van kandidaten raadplegen.
 • Een assessment kan een onderdeel zijn van deze sollicitatieprocedure. 

Deze vacature delen? Geen probleem! Acquisitie stellen we niet op prijs.


Solliciteer hier