De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling maakt beleid voor het sociaal domein. Onder het sociaal domein vallen bijvoorbeeld beleidsterreinen als werk en inkomen, armoedebestrijding, (jeugd)zorg, opvang, gezondheid, welzijn, inclusie en diversiteit, sport en cultuur. We adviseren het college en de raad en sturen op de realisatie van de doelen. Daarbij trekken we samen op met andere gemeentelijke afdelingen en onze partners in de stad en de regio. Recentelijk zijn er een aantal akkoorden afgesloten die zich richten op de preventie en verbetering van de gezondheid van inwoners. Uitwerking en invulling van deze akkoorden op lokaal niveau vraagt dan ook om een gezamenlijk en afgestemd proces, en daarvoor zoeken wij een procesbegeleider. Naast lokale afstemming wordt er ook regionaal samengewerkt, met gemeenten in het Rijk van Nijmegen, zorgverzekeraar VGZ en de GGD.  

Wat ga je doen?

Als procesbegeleider werk je samen met de inhoudelijk betrokken collega’s aan het vormgeven en versterken van de regionale samenwerking op preventie.

In het IZA is afgesproken dat lokale (zorg)partijen de regionale uitdagingen (verder) in kaart brengen via regiobeelden en op basis daarvan gezamenlijk plannen opstellen voor de meest urgente uitdagingen. Het regiobeeld wordt opgesteld per zorgkantoorregio (Rijk van Nijmegen). Het initiatief tot het opstellen van het regiobeeld wordt genomen door de marktleider zorgverzekeraar VGZ in dit geval en gemeenten. Als procesbegeleider heb je de opdracht om vanuit gemeente Nijmegen mee te denken en input te leveren voor het regiobeeld..

Op basis van het regiobeeld werk je samen met de zorgverzekeraar en de gemeenten in het Rijk van Nijmegen aan een regioplan waarin onder andere ingezet wordt op het realiseren van vijf ketenaanpakken die genoemd zijn in het Gezond en Actief Leven akkoord. Er zullen op basis van het regiobeeld keuzes moeten worden wat de belangrijkste opgaven zijn voor de regio. Net als bij het regiobeeld ligt het initiatief tot het opstellen van een regioplan ook bij de marktleider verzekeraar VGZ samen met de gemeente.

Gemeente hebben onderling een duidelijke mandaatstructuur afgesproken. Je werkt op basis van de afgesproken en vastgestelde mandaatstructuur.

Je werkt voor de gemeente Nijmegen aan versterken van de samenwerking tussen (eerstelijns) zorg en welzijn, vrijwilligersinzet en collectieve preventie, zodat oplossingen niet alleen worden gezocht in ‘opschalen’, maar juist in eerder ‘afschalen’.  Belangrijk dat je als procesbegeleider dit proces mede bewaakt en ook aansluit bij platforms en overlegstructuren waar de bijbehorende transformatieplannen worden uitgedacht. De rol van de procesbegeleider is hierbij van groot belang, samen met de betrokken inhoudelijke beleidsadviseurs vanuit de ambtelijke Nijmeegse werkgroep GALA/IZA/SPUK. Uiteindelijk moeten de plannen van de partners in de stad/regio overeenkomen met de regio opgaven die we gezamenlijk formuleren op basis van het regiobeeld. 

Wie zijn wij?

Je maakt deel uit van het bureau Sociale Basis. Inhoudelijk werk je binnen team Gezondheid intensief samen met de collega’s op het gebied van Ouderen, Zorg, Welzijn en Sport. Waar hun taken zich vooral richten op de beleidsadvisering, de afstemming met het bestuur en de opdrachtgeverrelaties, richten jouw acties als procesbegeleider zich op het (mee)organiseren, aansturen en enthousiasmeren van de uitvoering. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in de organisaties in de stad en breng jij hen bij elkaar. 

Wat bieden wij jou?

  • Een tijdelijk contract van 2 jaar, voor minimaal 28 en maximaal 32 uur per week.
  • Een functie ingeschaald in functieschaal 11, met een maximum brutosalaris van €5.372,- bij een volledige werkweek van 36 uur (nog excl. de  verhoging op grond van het principeakkoord CAO per 2 januari jl.).
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuzebudget van 17,05% per jaar.
  • Een intern opleidingsaanbod, zowel fysiek als digitaal.
  • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor. 

Wie zoeken wij?

Jij bent een procesbegeleider die ervaring meebrengt in het leiden van complexe projecten waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt. Je houdt van de afwisseling van complexe processen en bent koersvast bij projecten die een langere adem hebben.

  • Je hebt kennis van -en ervaring met behalen van resultaten op beleidsniveau in het sociale domein en bent bekend met de implementatie van beleid.
  • Je monitort en evalueert of doelen ook gerealiseerd worden en stuurt bij waar dat nodig is.
  • Je bent een verbinder, gericht op samen ontwikkelen en samen werken, vanuit een positieve, zakelijke relatie.
  • Je hebt senioriteit in houding en gedrag.
  • Plannen en organiseren zijn tweede natuur, je bent resultaatgericht. 

Gezien de complexiteit van het terrein en de diversiteit aan regelingen, wordt er van je verwacht dat je affiniteit hebt met het sociaal domein. Het werken in een opdrachtgever- opdrachtnemer relatie is je niet onbekend.  Tenslotte is het werken in een regionale context je niet onbekend. 

Waar kom je te werken?

We werken binnen de gemeente Nijmegen vanuit ons hart, van en voor onze stad. Voor en met de inwoners, instellingen en bedrijven in Nijmegen werken we aan de opgaven die in de stad en haar omgeving spelen. Daarbij is vertrouwen ons vertrekpunt, kiezen we voor contact, doen we gewoon wat nodig is en leren we van wat we doen. 

Hoe solliciteer je?

Solliciteren kan direct online. Je kunt reageren tot en met 25 april 2023.  De startdatum is zo spoedig als mogelijk. 

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kun je contact opnemen met Sandra Pelzers, manager  Sociale basis: s.pelzers@nijmegen.nl/ 06-11711855.

Bij ons willen we dat jij jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk om verschillende leeftijden, kwaliteiten en achtergronden in onze teams te hebben. Met verschillende perspectieven kunnen we ons werk beter doen. Herken jij eigenschappen en vaardigheden die genoemd zijn in de vacature? Voel je dan welkom om te solliciteren!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer hier