Ben jij degene die we zoeken?

Solliciteer nu

Wat ga je doen?

Als Programmamanager Landelijk Gebied en Klimaat geef je zelfstandig vorm aan programma’s. Je werkt mee, coacht en verbindt. Betrokken bij de mensen en de inhoud. Je coacht en stuurt vooral ook medewerkers in het bijdragen aan het gezamenlijke programmadoel. Een mooie en uitdagende baan, waarin jij een belangrijke bijdrage levert!

Het programma landelijk gebied is een net opgestart programma binnen het cluster Wonen en Werken van gemeente Bronckhorst. Het sluit aan bij de opgave van de LNV-Regie organisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) en de daaruit voortvloeiende gebiedsprogramma’s. Deze hebben als scope natuur (herstel), stikstof (gebiedsgericht), bodem, water (kaderrichtlijn water, nitraatrichtlijn) en klimaat (landbouw gerelateerd) en daarbinnen de transitie die de landbouw moet doormaken.

Daarnaast hebben we een opgave liggen voor klimaatadaptatie. Op dit gebied staan we wereldwijd voor een grote uitdaging. Gemeente Bronckhorst wil in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. De opgaven liggen hierbij op het vlak van wateroverlast, hitte, overstroming en in de Achterhoek zeker ook op droogte. Dit vormt, in combinatie met onder meer het vergroten van de leefbaarheid, een integrale opgave waar we als gemeente voor staan.

Jouw taken:

 • Je maakt, beheert en leidt de (deel)programma’s Landelijk Gebied en Klimaat en werkt hierin samen met andere uitvoeringsorganisaties, collega’s en andere gemeenten binnen de regio.
 • Je zorgt ervoor dat de strategische koers van het programma helder is, dat medewerkers weten welke rol ze in het programma hebben (je coacht ze hier ook in) en waar nodig stuur je bij.
 • Je stuurt op hoofdlijnen de projecten binnen het programma aan, werkt inhoudelijk mee aan de verbinding tussen projecten binnen het programma en zorgt ervoor dat de formele opdrachtkant geregeld is.
 • Je zorgt ervoor dat de werkverdeling tussen de medewerkers helder is (capaciteitenplanning).
 • Je stuurt op inhoud de medewerkers van het programmateam aan (ongeveer 4 personen) en zorgt ervoor dat ze een thuisbasis hebben in het programma.
 • Binnen het programma stimuleer je kennisuitwisseling: leren met en van elkaar.
 • Buiten het programma zorg je er, samen met de andere programmamanagers binnen het cluster Wonen en Werken voor, dat de integraliteit en samenwerking binnen de organisatie gewaarborgd wordt.
 • Je bent sparringpartner en adviseur voor de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente bij (inter)regionale overleggen.

Omdat het programmamanagement geen voltijds week vraagt, pak je ook zelf programmaprojecten op. Daarnaast is er ruimte om mee te denken en mee te draaien met de strategische koers van het cluster.

Wie zijn wij?

Als programmamanager ben je onderdeel van het cluster Wonen en Werken van gemeente Bronckhorst, maar voor de uitvoering van jouw werkzaamheden werk je nauw samen met cluster Buiten. Cluster Wonen en Werken zet zich met ongeveer 40 collega’s in voor meerdere uitdagende opgaven in het fysieke domein zoals Wonen, Toerisme, Economie, Landschap, Monumenten, Verkeer en Duurzaamheid. Er wordt intensief samengewerkt met collega’s van andere vakgebieden zoals Ruimtelijke Ordening, Openbare ruimte en het Sociaal domein.

Wat bieden wij jou?

 • Een maandsalaris van maximaal € 6.103,- (functieschaal 12) bruto per maand, afhankelijk van jouw werkervaring.
 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, als we na twee jaar het gevoel hebben dat we bij elkaar passen.
 • Reiskostenvergoeding woon/werkverkeer van € 0,21 per kilometer en een thuiswerkvergoeding van € 3,00 per dag.
 • Een mooi pakket flexibele arbeidsvoorwaarden ter waarde van ongeveer 17%, zodat je zelf kan kiezen voor aanschaf van vrije dagen, aanvulling op je salaris, enzovoort.
 • Fijne samenwerking met een groep collega’s die trots zijn op hun werk, jou warm ontvangen en jou graag meenemen in de werkwijze van de gemeente Bronckhorst.

Wie zoeken wij?

Een nieuwe collega die enthousiast wordt van de ambities van gemeente Bronckhorst. Wat je meeneemt als programmamanager:

 • Je hebt een brede opleiding op hbo/wo-niveau met sterke affiniteit voor landelijk gebied en klimaat;
 • Je hebt kennis en ervaring op één of meerdere relevante vakgebieden (klimaat, landbouw, landschap);
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van programmamanagement, zonder hiërarchie;
 • Je bent goed in het vertalen van strategische ambities naar operationele doelen;
 • Je bent bekend met gebiedsgericht werken en opgavegericht werken;
 • Je hebt ervaring met het actief betrekken van de samenleving bij (maatschappelijke) opgaven;
 • Je hebt ervaring met en/of affiniteit met het werken bij een lokale overheid.
 • Kennis van de regio Achterhoek. Je bent bekend met gemeente Bronckhorst en de omgeving.

Waar kom je te werken?

Werken bij één van de mooiste en grootste plattelandsgemeenten van Nederland! De gemeente Bronckhorst is een moderne en open organisatie. Wij springen in op de ontwikkelingen in de samenleving en gaan uit van de kracht van onze inwoners en ondernemers.

Hoe solliciteer je?

We ontvangen jouw CV en motivatiebrief graag voor 13 maart.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 maart.

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Herman Tinselboer, manager cluster Buiten. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Kim van Rossum, P&O adviseur. Zij zijn beiden te bereiken via tel.nr. (0575) 75 02 50.

Locatie

Elderinkweg 2, Hengelo, Nederland


Solliciteer hier