Projectleider & beleidsmedewerker implementatie beschermd wonen

Gemeente Westland Master/doctoraal 36 uur

Omschrijving

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Bij Beschermd Wonen gaat het om wonen met toezicht en begeleiding voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De gemeente Westland maakt voor Beschermd Wonen onderdeel uit van de Ontwikkeltafel Beschermd Wonen. Dit is een netwerk, opgezet door de gemeente Delft, van BW-aanbieders, gemeenten en woningcorporaties. De gemeenten in de regio werken vanaf 2019 met een regionale procesregisseur en een regionaal beleidsteam, waaraan namens iedere gemeente een vertegenwoordiger deelneemt.
Op het gebied van Beschermd Wonen spelen op dit moment verschillende ontwikkelingen, namelijk de doordecentralisatie van Beschermd Wonen in 2022, de transformatie van Beschermd Wonen, de overgang van een deel van Beschermd Wonen naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Beschermd Thuis.

Als Projectleider Beschermd Wonen ga jij je bezighouden met de per 2022 overkomende taken. Je stelt een plan van aanpak op waarin richtinggevende uitspraken zijn opgenomen over de regionale samenwerking en ambities ten aanzien van het basisniveau van de voorzieningen en het aanbod van geschikte woningen. Verder richt jij je op de samenwerking binnen de gemeente, tussen gemeenten en met woningcorporaties, ketenpartners, zorgverzekeraar en overige stakeholders. Je maakt helder hoe de rollen en verantwoordelijkheden liggen; wat de ambitie en het plan van aanpak met betrekking tot de integrale toegang en zorgregie is voor de doelgroep en je borgt de verwerking van de doordecentralisatie in de begroting. Je bepaalt uit elke deelfase van het plan van aanpak de opgaven en legt die ter besluitvorming voor aan de ambtelijk opdrachtgever en je informeert college en raad. Na inbedding in de organisatie ben jij de beleidsmedewerker beschermd wonen eventueel met aanvullende taken.

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding met specifieke expertise en ervaring op het gebied van beschermd wonen;
 • Je hebt ruime ervaring in het leiden van projecten in een politiek gestuurde omgeving;
 • Je bent strategisch onderlegd, kunt goed schakelen tussen abstract en praktisch denken en in staat om op een inspirerende manier beleid uit te lijnen naar programmering;
 • Je staat stevig in je schoenen en weet deuren te openen die voor andere gesloten blijven. Overtuigen, onderhandelen en medewerking verkrijgen zijn vaardigheden waarover je aantoonbaar beschikt;
 • Je vindt het leuk om in een bestuurlijke, politieke omgeving te werken en hebt ervaring met het adviseren aan bestuurders en/of bestuurlijke stuurgroepen;
 • Je beschikt over overtuigingskracht en bent in staat draagvlak te creëren. Je gaat voor resultaten. Tevens heb je zowel intern als extern een relevant netwerk, zoekt actief samenwerking op en bent goed in de verbinding te leggen tussen verschillende organisatieonderdelen en externe partners.

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Westland
Min. Salaris
€2973 bruto per maand
Max. Salaris
€5169 bruto per maand
Standplaats
Naaldwijk
Maximum aantal uren per week
36

Overige arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris van maximaal € 5.169,00 bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).

Het betreft een functie voor 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan voeren wij graag het gesprek met jou!

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het selectieproces mogelijk meer tijd in beslag nemen dan u van de gemeente Westland gewend bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Erik Hofstede, teammanager Beleid, telefoon: 0174 67 2401/mail: erhofstede@gemeentewestland.nl.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 14 april 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de werkgever

Gemeente Westland

Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Samenleving
Binnen het team Samenleving wordt gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. De belangrijkste werkterreinen zijn maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugdhulp en sport-/onderwijshuisvesting. Er wordt intensief samengewerkt met partners en inwoners die sociaal-maatschappelijk actief zijn. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.


Solliciteer hier