De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling maakt beleid voor het sociaal domein. Onder het sociaal domein vallen bijvoorbeeld beleidsterreinen als werk en inkomen, armoedebestrijding, (jeugd)zorg, opvang, welzijn, gezondheid, inclusie en diversiteit, sport en cultuur. We adviseren het college en de raad en sturen op de realisatie van de doelen. Daarbij trekken we samen op met andere gemeentelijke afdelingen en onze partners in de stad en de regio. We zoeken nu tijdelijk versterking binnen de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling om samen met Stedelijke Ontwikkeling te werken aan een gezonde en sociale stad.  

Wat ga je doen?

Je stelt beleidsadviezen op over diverse onderwerpen, je beoordeelt subsidieaanvragen en je stuurt op de realisatie van de beleidsdoelen door samen met betrokken partijen de vraag te verhelderen en de condities uit te werken waardoor onze doelen gerealiseerd kunnen worden. En je monitort en evalueert of doelen ook gerealiseerd zijn en stuurt bij waar dat nodig is. Dit alles moet leiden tot goede advisering aan het bestuur en voortgang op de maatschappelijke opgaven. Werkzaamheden worden verdeeld in overleg met je collega’s. In een klein team van directe collega’s werk je aan de uitvoering van het Gezondheidsagenda, speerpunt Gezonde leefomgeving. Je werkzaamheden liggen vooral op het gebied van de gebiedsontwikkelingen in de Winkelsteeg en het Stationsgebied. Ook bij de actualisatie van omgevingsvisie speel je een rol. En heel concreet draag jij bij aan een motie over een te realiseren gezondheidscentrum in de Winkelsteeg. Verder is een goede samenwerking tussen Maatschappelijke Ontwikkeling en Stedelijk Ontwikkeling erg belangrijk. Op tal van dossiers loopt dit goed, en tegelijkertijd volgen ontwikkelingen zich in hoop tempo op. Naast het speerpunt gezonde leefomgeving heb je in de verbinding met Stedelijke Ontwikkeling ook oog en oren voor de andere beleidsterreinen van Maatschappelijke Ontwikkeling. Tenslotte speelt een gezonde en sociale leefomgeving een belangrijke rol bij een aantal opgaves, zoals de vervangingsgolf openbare ruimte en het versterken van de sociale basis, en lever je je bijdrage aan deze opgaves.  

Wie zijn wij?

Je maakt deel uit van het Bureau Sociale Basis. Dit bureau bestaat uit 23 personen en hier werken senior beleidsadviseurs op de terreinen Welzijn, Gezondheid, Inclusie en Cultuur. Team Gezondheid bestaat uit 4 personen. Dit bureau bestaat uit betrokken medewerkers en er wordt in afzonderlijke teams op een projectmatige manier aan de diverse opgaven gewerkt. Er zit veel dynamiek en enthousiasme in de teams, wat ertoe leidt dat men gebruik maakt van elkaars expertises.  

Wat bieden wij jou?

  • Een tijdelijk contract van een jaar, voor minimaal 28 en maximaal 32 uur per week, tot 1 juli 2024.
  • Een functie ingeschaald in functieschaal 11, met een maximum brutosalaris van €5372,- bij een volledige werkweek van 36 uur.
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuzebudget van 17,05% per jaar.
  • Een intern opleidingsaanbod, zowel fysiek als digitaal.
  • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor.  

Wie zoeken wij?

Jij kent het vak van beleidsadviseur en bent in staat om direct zelfstandig te adviseren, beleid te ontwikkelen en te implementeren. Je kunt je snel kennis eigen maken, je doorziet snel vraagstukken en kan proactief en gericht sturen op het krijgen van medewerking van partijen om oplossingen mee vorm te geven. Het is dus belangrijk dat je resultaatgericht bent, over overtuigingskracht beschikt, goed kunt samenwerken en communicatief vaardig bent. Het betekent ook dat je rol- en omgevingsbewust bent.

  • Je beschikt over de vaardigheden om processen te kunnen begeleiden en hierop te sturen.
  • Je bent in staat om mensen te betrekken, enthousiast te maken en draagvlak voor samenwerken te vergroten.
  • In plannen en organiseren ben je een kei. Je voelt ook aan wanneer er mogelijk knelpunten of weerstand op treden en kunt dit ook signaleren.
  • Je bent creatief, flexibel en je beweegt je makkelijk tussen bestuur en werkvloer. Het werken in een complexe omgeving en in een politiek bestuurlijke omgeving is je niet onbekend.
  • Het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk met alle spelers binnen de gemeente en in de stad gaat je makkelijk af.

Ten slotte is het natuurlijk belangrijk dat je warme belangstelling hebt voor de gezonde en sociale leefomgeving.  

Waar kom je te werken?

We werken binnen de gemeente Nijmegen vanuit ons hart, van en voor onze stad. Voor en met de inwoners, instellingen en bedrijven in Nijmegen werken we aan de opgaven die in de stad en haar omgeving spelen. Daarbij is vertrouwen ons vertrekpunt, kiezen we voor contact, doen we gewoon wat nodig is en leren we van wat we doen. 

Hoe solliciteer je?

Solliciteren kan direct online. Je kunt reageren tot en met 13 april 2023. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 16. De startdatum is zo spoedig als mogelijk. 

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kun je contact opnemen met Sandra Pelzers, manager  Sociale basis: s.pelzers@nijmegen.nl/ 06-11711855.

Bij ons willen we dat jij jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk om verschillende leeftijden, kwaliteiten en achtergronden in onze teams te hebben. Met verschillende perspectieven kunnen we ons werk beter doen. Herken jij eigenschappen en vaardigheden die genoemd zijn in de vacature? Voel je dan welkom om te solliciteren!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer hier