Gemeente Zoetermeer Master/doctoraal 32 uur

Omschrijving

Denk en werk je graag op strategisch niveau mee aan de ontwikkeling van alles wat met vrije tijd te maken heeft – sport, natuur & milieueducatie en vooral met een grote liefde voor kunst & cultuur – in nieuwe ontwikkelingsplannen voor wijken en buurten? En heb je een duidelijke visie op een inclusieve samenleving en de kennis en ervaring om met de juiste inzet en een goed netwerk cultuur en vrije tijd in Zoetermeer op een hoger peil te krijgen en te houden? Solliciteer dan op deze mooie functie als senior netwerkregisseur vrije tijd/cultuur.

Dit is de rol
‘Cultuur maakt dat een stad leeft en biedt inwoners en bezoekers een extra dimensie aan hun leven.’ Dit zijn de openingswoorden van onze nieuwe ‘Zoetermeerse Cultuurvisie 2030, de stad leeft, leve de stad’. De vraag aan jou is of jij mee wilt werken om deze cultuurvisie ook echt in de stad en daarbuiten tot leven te laten komen. Samen met zowel je collega’s als met jouw netwerk binnen en buiten Zoetermeer. In de functie van Senior Netwerkregisseur Vrije tijd en Cultuur heb je twee grote opdrachten.

De grootste opdracht ligt voor de komende jaren bij de Zoetermeerse Cultuurvisie 2030. Deze is klaar om uitgewerkt te worden in een uitvoeringsagenda. Als Senior Netwerkregisseur cultuur neem jij zelf een aantal programmalijnen uit de visie en een aantal accounts onder je hoede. Daarnaast hou jij scherp in de gaten of deze agenda goed opgepakt wordt en je stuurt bij waar nodig of gewenst. Samen met je collega’s schep je de voorwaarden waarmee de betrokken culturele organisaties hun maatschappelijke opgaven kunnen realiseren. Je gaat strategische allianties en verbindingen aan met je brede netwerk en je vertegenwoordigt Zoetermeer in regionale en landelijke culturele samenwerkingen.

Je andere opdracht is als senior netwerkregisseur vrije tijd. Van hieruit werk je mee aan de strategische ontwikkeling van de afdeling en het programma vrije tijd in de gemeentelijke organisatie. Je neemt deel aan diverse tafels en projecten waar ontwikkelingsplannen voor nieuwe en bestaande buurten en wijken uit worden gewerkt. Je brengt hier goed onderbouwde bijdragen in om zaken als kunst & cultuur maar ook sport en natuur- & milieueducatie in te bedden in de plannen zodat deze bijdragen aan een prettige, gezonde en stabiele stad. Je doet dit op een positieve, creatieve manier en houdt hierbij altijd het brede belang van de stad voor ogen.

Omdat de afdeling Vrije Tijd jong is en nog in ontwikkeling kan er nog een verschuiving in tussen de zwaarte van taken tussen Vrije Tijd en cultuur plaats vinden.

Functie eisen

Dit ben jij
Jij bent een netwerker pur sang die weet om te gaan met alle belangen die meespelen in een gemeentelijke organisatie. Jij weet als geen ander hoe je jouw visie binnen politiek-bestuurlijke/maatschappelijke organisaties moet uitdragen en hierover strategisch moet adviseren. Met jouw overtuigingskracht, kennis en onderhandelingsvaardigheden weet jij het gemeenschappelijk belang voor iedereen duidelijk te schetsen. Je adviseert het liefste vanuit mogelijkheden en niet alleen vanuit kaders. Je durft hierbij als het nodig is ook buiten de lijntjes te kleuren, zeker als dit cultuur en vrije tijd ten goede komt. Je vindt het vanzelfsprekend om in interactie met samenwerkingspartijen, inwoners en het bestuur het uit te voeren beleid verder toe te lichten. Je houdt je graag met de grote maatschappelijke opgaven bezig. Je vindt makkelijk oplossingen voor signalen en knelpunten en zit in deze coronatijd te popelen om cultuur toekomst te bieden. Je communiceert makkelijk zowel schriftelijk als mondeling en je bent een goede sparringpartner voor zowel het bestuur, collega’s als externe partijen. Je vindt het leuk om uitgedaagd te worden en als spil binnen dit speelveld te werken.

Dit neem je mee
Naast jouw goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen neem je mee:

 • Afgeronde universitaire opleiding
 • Kennis van de beleidsterreinen van Vrije tijd, in het bijzonder van cultuur
 • Ruime ervaring met genoemde werkzaamheden (minimaal 5 jaar)
 • Kennis van en ervaring met het afsluiten van contracten
 • Financieel-economische kennis (subsidie, P&C-cyclus)
 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€4279 bruto per maand
Max. Salaris
€5872 bruto per maand
Salarisomschrijving
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
1 jaar
Maximum aantal uren per week
32

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

gemeente Zoetermeer

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.
Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
 • Eigen kracht we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
 • Samen bouwen we werken samen met interne en externe partners
 • Tijd & Ruimte om te leren we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
 • Samen bewegen door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Vrije Tijd

De afdeling Vrije Tijd is een nieuwe afdeling binnen de gemeente Zoetermeer. In deze afdeling werken de teams Sport, Kunst en Cultuur en Groen Spelen Leren nauw samen. Vrije Tijd is actief op een breed terrein. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en geeft uitvoering aan diverse activiteiten in de stad. Bij al deze taken werken we nauw samen met zowel externe als interne partners om doelen op het gebied van Vrije Tijd te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Daarbij kijken we naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden.

Wie kiest voor werken bij Vrije Tijd van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling die zich de komende twee jaar verder gaat ontwikkelen. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken en kwaliteiten om opdrachten aan te laten sluiten op de vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.


Solliciteer hier