Wij zoeken een betrokken teamleider die in het diepe durft te springen. Iemand die in een bewogen tijd overzicht houdt, met een frisse blik vooruit kijkt en vooral goed op onze mensen let.

Keten Jeugd groeit uit zijn jasje. Wegens het borgen van een gezonde span of support voor onze teamleden en teamleiders zijn we op zoek naar een ervaren teamleider. Binnen Keten Jeugd hebben we een verdeling gemaakt tussen twee teamleiders voor Breda en twee teamleiders met een regionale taak (WBO -RBL). In eerste instantie is de vraag om samen met de teamleider RBL uitvoering te gaan geven aan de regionale teams. Je zal dan uitvoering geven aan WBO en JAT en enkele taken van teamleider RBL overnemen. Hoe de verdeling van de vierde teamleider er exact uit gaat zien zullen we samen met jou verder vorm gaan geven. Een organisatie in ontwikkeling vraagt namelijk ook een hoge mate van flexibiliteit voor ons als MT.

Ondanks een taakverdeling hebben we dezelfde visie en stralen we dezelfde eenheid uit hoe we willen werken binnen Keten Jeugd. Hierin hanteren we dezelfde werkwijze, geven aandacht aan teamontwikkeling en bouwen we samen aan de Keten Jeugd en/of Breda.

Wat ga je doen?

Er gebeurt veel binnen de keten Jeugd in Breda. Zo zetten we het beleidskader Jeugd om naar uitvoeringsplannen. Ook bereiden we een aantal regionale en landelijke ontwikkelingen voor. Dat biedt kansen om op een andere manier naar ons werk en de inrichting van onze keten te kijken.

Als Teamleider Jeugd stel je je proactief, coachend en ondernemend op in de samenwerking met collega’s en netwerkpartners. Je hebt oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en opdrachten waar je samen met het team invulling aan geeft. Je bent ondersteunend in het aanbrengen van structuur en stimuleert ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden. Dus als leidinggevende stippel jij samen met het team de koers uit, en bepaal je samen de focus binnen de aanwezige kaders. Daarmee breng je samen met het team focus op het behalen van afgesproken resultaten. Je bent alert op ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. Het proactief signaleren en benoemen van veranderingen in 1-op-1 contacten of in teamdynamiek voelt als natuurlijk.

Als teamleider ben je medeverantwoordelijk voor het bepalen van de verdere inrichting van de interne en externe keten waar je onderdeel van uitmaakt. Je geeft samen met de andere teamleiders binnen en buiten de keten en de ketenmanager Jeugd invulling aan de gezamenlijk geformuleerde missie en visie van de keten Jeugd en groter het SED. En bouwt mee aan de toekomst.

Deze mooie ontwikkelingen betekenen op een andere manier naar het werk kijken, een andere verbinding met de mensen waarmee en waarvoor we het doen in Breda of regionaal breed. Maar dat betekent dat we ook aandacht, tijd en ruimte moeten creëren zodat we gaan doen wat we met zijn alle voor ogen hebben. Zodat we vanuit een nieuwsgierige, vernieuwende bril samen nadenken hoe we de toekomst samen willen vorm geven. En waar de jongeren en de gezinnen steeds centraal staan.

Als teamleider Jeugd geef je samen met de andere teamleiders en de ketenmanager Jeugd invulling aan de missie en visie van de keten. Je onderschrijft het beleidskader ‘Samen voor onze Toekomst 2020-2023’. Met dit jeugdbeleid investeert de gemeente Breda verder in een kind- en gezinsvriendelijke omgeving die ruimte biedt voor ontplooiing van kinderen én extra aandacht schenkt aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben.

Samen met de teamleiders en ketenmanager sta je met hen voor de vraagstukken van vandaag maar ook die van morgen en overmorgen. Hierin durf je samen met ons het diepe in te springen en de toekomst verder met elkaar in te kleuren. Je bent met elkaar verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de keten Jeugd. Je denkt mee over de nieuwe inrichting, je brengt frisse energie met je mee maar zorgt ook voor rust en vertrouwen. Vanuit lef, energie en initiatief kan je met weinig kaders samen de koers uitstippelen. Je moet zin hebben om met ons te werken aan ‘elke dag een beetje beter’.

Vanuit de kansen die daar liggen willen we naar faciliterend en dienend leiderschap. Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Daarom zijn we op zoek naar een vierde teamleider die gelooft in de kracht van medewerkers en die er staat voor onze mensen. Jij werkt vanuit je hart, luistert naar de ander en krijgt er energie van om samen te bouwen aan de toekomst. Je bent daarin resultaatgericht, hebt LEF en je bent iemand die graag DOET. Doe je met ons mee? 


Solliciteer hier