Solliciteer hier

TEAMMANAGER FINANCIEEL ADVIES

36 uur maximaal € 7.325,00 bij 36 uur (schaal 13)

Kan jij ons verder helpen in de doorontwikkeling van de financiële adviesfunctie? Ben je een gedreven persoon die het leuk vindt om een belangrijke brugfunctie te vervullen tussen de bedrijfsvoering en de het primaire proces? En heb jij daarij oog voor de context en complexiteit van de verschillende opgaven van de gemeenten in de Leidse Regio? Dan is dit een prachtige kans in een nieuwe rol binnen afdeling Inkoop en Financiën!

WAT IS DE AANLEIDING VOOR DEZE FUNCTIE?

Het Het cluster Interne Dienstverlening en Advisering (IDA) is een nieuw bedrijfsvoeringscluster. Het cluster is onderdeel van de gemeente Leiden en werkt ook voor onze partners in de Leidse regio. We zijn in ontwikkeling van een faciliterende naar een regisserende partner voor de bedrijfsvoering. Dit doen we door te werken vanuit de maatschappelijke opgaven van de (gemeentelijke) organisaties en eigenaarschap te tonen op de bedrijfsvoeringsvraagstukken die daarmee samenhangen. Ook willen we de slagvaardigheid van het cluster en daarmee de effectiviteit van de organisaties die we bedienen, vergroten.

Met het oog op deze ambities is de structuur van IDA gewijzigd. De nieuwe structuur bestaat uit 7 afdelingen onder aansturing van een afdelingsmanager. Binnen deze afdelingen komen er meerdere posities voor teamleidinggevenden, zodat er meer ruimte ontstaat voor aandacht voor de medewerkers. De functie teammanager Financieel Advies is er daar één van.

WAT GA JE DOEN ALS TEAMMANAGER FINANCIEEL ADVIES?

Als teammanager Financieel Advies ben je verantwoordelijk voor de richting, resultaten en dienstverlening van het team Financieel Advies. Je geeft op een mensgerichte, inspirerende en enthousiasmerende manier leiding aan circa 35 financieel adviseurs.

Je stimuleert en coacht medewerkers op het nemen van persoonlijk leiderschap. Je bevordert de samenwerking en kennisdeling zowel binnen het team als met andere teams. Je toont voorbeeldgedrag vanuit de visie en kernwaarden van de organisatie. We zetten in op de Leidse organisatieambitie met als kernwaarden integrale, ketengerichte samenwerking, wendbaarheid, professionaliteit en slagvaardigheid. Als teammanager neem jij daarin het voortouw en bouw je aan de samenwerking binnen en buiten IDA én met onze partners.

Als teammanager stuur je op een gedegen adviesfunctie, relatiebeheer, capaciteitsverdeling en verdere inhoudelijke ontwikkeling. Je draagt zorg voor duidelijkheid en afbakening van de rol van de financieel adviseur en maakt daarover afspraken met het team en de lijnorganisatie. Je hebt oog voor de context en complexiteit van de verschillende opgaven van de gemeenten in de Leidse Regio. Ook help je de individuele collega’s in hun persoonlijke ontwikkeling. Je bent je in de samenwerking bewust van het spanningsveld t.a.v. de dienstverlening aan de regiogemeenten.

Je legt verantwoording af aan de manager Inkoop en Financiën en maakt deel uit van het afdelings-MT. Samen met het afdelings-MT en collega teammanagers geef je uitvoering aan de (verander)opgaven waarvoor de afdeling staat zoals verwoord in het Organisatieplan Cluster Interne Dienstverlening en Advisering.

Binnen het cluster IDA zetten we in op het versterken van integrale, ketengerichte samenwerking. Als teammanager neem jij daarin het voortouw en bouw je aan de samenwerking met teams binnen en buiten de eigen afdeling. Je bent je bewust van het gezamenlijke, organisatiebrede belang en laat dat zien in hoe je handelt.

Alle (team)managers van IDA maken deel uit van de piketdienst van de Regionale Crisisorganisatie. Dat betekent dat je ongeveer eens in de 10 weken piketdienst hebt voor een week. Hiervoor krijg je een vergoeding.

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE FUNCTIE?

In deze rol krijg je als leidinggevende de kans om jouw stempel te drukken op zowel het team dat je gaat aansturen als de doorontwikkeling van de afdeling Inkoop en Financiën als geheel. Daarbij combineer je inhoudelijke kennis van de financiële adviesfunctie met leiderschapsvaardigheden, zodat we daadwerkelijk stappen met elkaar kunnen zetten. Ben jij een teammanager die in staat is om de financiële adviesfunctie nog beter aan te sluiten op de opgaven van de gemeenten in de Leidse Regio? Dan is dit een mooie kans!

DIT KRIJG JIJ

Aanbod voor jou is een salaris van maximaal € 7.325,00 bruto per maand (schaal 13), o.b.v. 36-urige werkweek. Verder bieden we jou:

 • Een contract van 36 uur per week aan voor de periode van één jaar. Bevalt het van beide kanten? Dan treed je vast in dienst. Heb je bij de gemeente Leiden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan behoud je je arbeidsrecht.
 • Een organisatie met korte lijnen waar veel wordt gedaan aan vitaliteit en duurzaamheid.
 • Een tegemoetkoming in je reiskosten. Of je kan gebruik maken van een NS- Business Card.
 • Een sfeer waarin we met inzet en plezier werken aan het beste resultaat voor onze inwoners van de Leidse regio.
 • Een professionele werkomgeving waar we aandacht hebben voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We hebben een uitgebreide keuze aan trainingen en opleidingen, zodat jij je verder kunt ontwikkelen.
 • Een Individueel Keuzebudget van 17,05% boven op je salaris (opgebouwd uit o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) wat je naar eigen inzicht inzet. Bijvoorbeeld voor extra salaris, vakantiedagen of opleidingen.
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, bovenop de wettelijke 70%-regeling.
 • Opname in het ABP-pensioenfonds en een jaarlijkse tegemoetkoming ziektekostenverzekering.
 • De mogelijkheid tot hybride werken, waarbij het uitgangspunt is dat je een deel van je werktijd in overlegthuis kunt werken.
 • De beschikking over een mobiele telefoon en laptop.

DIT BEN JIJ

Je bent organisatiesensitief en resultaatgericht en hebt een ‘mensgerichte leiderschapsstijl’. Daarmee bedoelen we dat je je medewerkers inspireert, stimuleert en enthousiasmeert door voorbeeldgedrag vanuit de visie en kernwaarden van de organisatie en oog hebt voor hun ontwikkeling en behoeften.

Daarnaast vragen wij van jou:

 • Academisch werk en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde academische opleiding richting financiën en control.
 • Het vermogen om proactief in te spelen op veranderingen en actuele ontwikkelingen.
 • Ruimte ervaring met leidinggeven aan professionals.
 • Bekwaamheid in het leidinggeven aan verandering en het coachen van individuele medewerkers.
 • Een sterk ontwikkeld vermogen tot samenwerken.

ONS TEAM

Het team Financieel Advies is onderdeel van de afdeling Inkoop en Financien. De kern van de dienstverlening van de afdeling Inkoop en Financiën bestaat uit het geven van advies en bieden van ondersteuning op het gebied van financiën, inkoop en contractmanagement. De werkzaamheden beslaan de hele financiële keten van budgettering, inkoop en aanbesteden, betaling en contractmanagement enerzijds en de keten van budgettering, najagen van inkomsten, betaling en controle anderzijds.

De medewerkers van het team Financieel Advies fungeren als adviseur en sparringpartner van de Leidse clusters en regiopartners op het gebied van financiën. Zij adviseren over de financiële consequenties van het te voeren beleid en helpen bij het doorlopen van de P&C cyclus. De afdeling helpt de gemeenten daarmee om ‘in control’ te zijn, zowel financieel als op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

WE MAKEN GRAAG KENNIS MET JE

Enthousiast geworden? We nodigen je van harte uit om te solliciteren. En alvast één gouden tip: wees jezelf. Wij omarmen de diversiteit van al onze collega’s en zijn oprecht benieuwd naar jou. We zien je sollicitatie graag uiterlijk 3 maart tegemoet. De sollicitatiegesprekken worden kort daarna ingepland.

Meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact op met Marco Roobol, Manager Inkoop en Financien via 06-3153 7455 Heb je vragen over het sollicitatieproces, neem dan contact op met Patricia de Beer, corporate recruiter via 06-5275 7940. Houd er rekening mee dat de vacaturetekst na de sluitingsdatum van deze site verdwijnt.

TYPISCH LEIDEN
Leiden is levendig, sociaal en ondernemend. Het is dé stad van kennis en cultuur, met een rijke historie. Daar zijn we trots op. Onze gemeentelijke organisatie kenmerkt zich door een collegiale en open werksfeer, met veel ruimte voor vernieuwende ideeën en een verfrissende blik. Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk en pakken hun werkzaamheden zelfstandig en professioneel op. Onze ambitie is om een wendbare organisatie te zijn die ook een goede afspiegeling is van de diverse inwoners van onze stad. Het maakt niet uit wat je afkomst is, wat je gelooft of van wie je houdt; we willen een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt!

We zoeken collega’s die ons helpen bouwen aan een duurzame, sociale en
toekomstbestendige stad en gemeente.

WIJ ZIJN GEMEENTE LEIDEN.
WIE BEN JIJ?

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 


Solliciteer hier