Welkom in de gemeente Woensdrecht! Dat is het gevoel dat wij willen oproepen bij onze collega’s, bestuur, partners en inwoners. Dit betekent dat wij handelen vanuit onze kernwaarden eigen wijze, betrokken, daadkrachtig en dienstbaar. We hebben oprecht interesse in de ander willen en vinden dat dienstverlening teamwork is. We zijn dan ook TEAM WOENSDRECHT!

Onze medewerkers

Onze mensen (dit zijn er zo’n 150) zijn betrokken en staan in verbinding met hun collega’s, maar ook met onze partners, inwoners en ondernemers. Dit doen zij in een steeds veranderende omgeving wat een groot beroep doet op het aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Daarom geven we hen zoveel mogelijk zelf de regie over hun werk, goede opleidings- en loopbaanmogelijkheden en hebben oog voor hun talenten. We bieden een gezonde en veilige werkomgeving, focussen op ontwikkeling en groei en stimuleren creativiteit en initiatief. Onze werkzaamheden verrichten we op de plek die daar het beste bij past, dat kan op kantoor zijn, maar ook thuis of op een andere locatie. Dit doen we zonder elkaar uit het oog te verliezen. Samen zorgen we ervoor dat onze doelstellingen gerealiseerd worden.

De organisatie

Onze organisatie is continu in ontwikkeling. Steeds vinden we manieren om zaken beter op elkaar af te stemmen en efficiënter en effectiever te zijn. We grijpen natuurlijke momenten aan om de organisatie aan te passen zonder dat dit ten koste gaat van onze medewerkers. Op dit moment staan we aan de vooravond van een doorontwikkeling waarbij we van een twee-laags management naar één managementlaag gaan. De teammanagers vallen dan direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De volgende stap is om de structuur van de organisatie onder de loep te nemen. We willen hier meer balans en logica in aanbrengen en de samenwerking kunnen stimuleren. We willen jouw kennis en ervaring daar graag bij betrekken.


Solliciteer hier