Lees het originele artikel

Philipp Keller heeft besloten om per 1 oktober 2022 terug te treden als gezworene bij waterschap Scheldestromen. Het dagelijks bestuur heeft veel waardering voor zijn inspanningen en behaalde resultaten in de afgelopen drie en een half jaar en betreurt zijn besluit. 

Sinds het begin van de huidige bestuursperiode in 2019 hebben de leden van het dagelijks bestuur samen gebouwd aan een schoon, veilig en klimaatbestendig Zeeland. Uiteraard met deskundige ondersteuning van de medewerkers. De heer Keller heeft zich als vertegenwoordiger van de categorie Bedrijven als lid van het dagelijks bestuur ingezet voor de portefeuilles waterkeringen en klimaatadaptatie. 

Dijkgraaf Toine Poppelaars: “Het bestuur waardeert zijn betrokkenheid in de afgelopen periode zeer. We zijn hem in het bijzonder erkentelijk voor zijn prestaties in het kader van de dijkversterking Hansweert en op het gebied van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De manier waarop de heer Keller ervoor heeft gezorgd dat de subsidieaanvraag werd voorbereid is knap werk. Hierdoor werd de subsidieaanvraag nagenoeg volledig toegekend. Doordat we een hoge subsidie toegekend hebben gekregen, worden risico’s in de toekomst voorkomen. Tevens is door de inspanning van de heer Keller de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland en de Waterschaps Klimaatadaptatie door onze algemene vergadering aangenomen. Verder heeft de heer Keller ervoor gezorgd dat de toetsing van onze primaire waterkeringen aan de nieuwste veiligheidsnormen, tijdig werd afgerond.” 

Philipp Keller: “We leven in tijden van grote veranderingen en uitdagingen. Die vraagt om innovatie, visie en strategisch denken. En om een effectieve en toekomstgerichte aanpak met de juiste bestuurlijke cultuur en lef. Op die manier kan stap voor stap bereikt worden wat nodig is om uiteindelijk grote vraagstukken op te pakken. De laatste tijd waren er vaker verschillende inzichten op inhoudelijk en strategisch gebied binnen het dagelijks bestuur. Vandaar dat dit het juiste moment voor mij is om mijn werkzaamheden als lid van het dagelijks bestuur te beëindigen. Ik heb in mijn meer dan drie jaar als dagelijks bestuurder veel zinvolle en toekomstgerichte projecten mogen initiëren en begeleiden en ben dankbaar voor iedereen met wie ik de afgelopen jaren prettig heb samengewerkt.” 

Philipp Keller behoudt zijn bedrijfszetel in de algemene vergadering. De komende periode beraadt het dagelijks bestuur zich over de waarneming van zijn takenpakket. Het dagelijks bestuur zal in overleg met de fractie Bedrijven en de algemene vergadering bezien hoe de samenstelling van dagelijks bestuur zal zijn na het terugtreden van de heer Keller.


Lees het originele artikel