Waterschap Limburg test alternatieven voor de zandzak

Op 6 april heeft Waterschap Limburg vier alternatieven voor zandzakken als tijdelijke waterkering getest. “Ik ben blij dat we deze testen doen”, aldus dijkgraaf Patrick van der Broeck. “Wat we in 2021 hebben meegemaakt was verschrikkelijk. We zetten daarom, samen met gemeenten, provincie, veiligheidsregio en de buurlanden, volop de schouders onder de verbetering van de waterveiligheid.” DB-lid Chrit Wolfhagen: “Ik ben blij met de samenwerking met België en Duitsland hierin. Het meeste water komt uit de buurlanden en het is goed dat we op deze manier samenwerken om snel te kunnen handelen bij plotselinge hevige regenval en wateroverlast.”

De alternatieven die zijn getest worden in Nederland nog niet grootschalig ingezet, maar hebben zich wel al in het buitenland bewezen. Het gaat om grote lange slangen en boxen die met water worden gevuld en uitklapbare metalen driehoeken. Een groep experts van o.a. de veiligheidsregio, TU Delft en Waterschap Limburg bekeken het functioneren en de toepassingsmogelijkheden.

De testdag is onderdeel van een marktverkenning. Wat heeft de markt te bieden op het gebied van noodmiddelen voor de aanleg van tijdelijke waterkeringen om 50 cm water te keren. Afhankelijk van de besluitvorming die hierop volgt, zal een Europese aanbesteding plaatsvinden.


Lees het originele artikel