Op 29 januari was de eerste informatiebijeenkomst over de voorgenomen ontwikkeling van de locatie van de voormalige Nibb-it fabriek. In verband met de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus zijn wij genoodzaakt om u op een andere manier te informeren over de huidige stand van zaken. De eigenaren/ontwikkelaars Nederlandse Bouw Unie (Etten-Leur) en Maas-Jacobs (Zundert) en de gemeente Breda nodigen u dan ook graag uit voor een online webinar. Het webinar vindt plaats op dinsdag 12 mei van 19.00 tot 20.00 uur (met een uitloopmogelijkheid naar 20:30 uur). U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit webinar.

Doel van de informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst presenteren we de stedenbouwkundige visie en globale planuitwerking. Hierdoor kunt u tussentijds kennis nemen van het planconcept en beoordelen in hoeverre rekening is gehouden met de wensen en voorkeuren van de eerste informatiebijeenkomst. Daarnaast is de avond vooral bedoeld om u te raadplegen over en uw reactie te vernemen op het gepresenteerde planconcept. De opbrengsten van alle reacties worden wederom meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan.

Planconcept

Met de Gemeente Breda is de afgelopen periode een ontwerptraject voor de locatie van de voormalige Nibb-it fabriek doorlopen. Het planconcept voorziet in een diversiteit aan woningtypes (van appartementen tot eengezinswoningen) in verschillende prijsklassen en zowel in de koop- als de huursector. Tijdens het webinar geven de ontwerpende partijen een toelichting op de totstandkoming van het planconcept en motiveren zij welke overwegingen men heeft gehanteerd bij de uitwerking van de volgende onderdelen:

  • de wijze waarop met de bebouwing – qua maat en schaal – wordt aangesloten op de omgeving
  • de voorgestelde verkeersontsluiting van het plangebied
  • de wijze waarop de benodigde parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers zal worden gerealiseerd
  • de opzet en inrichting van buurtpark

Webinar

Een webinar is een interactieve live-uitzending via internet, waarbij u via uw computer, laptop of ander medium de presentatie kan volgen. Bijkomend voordeel is dat het webinar na afloop online zal worden geplaatst, zodat men deze desgewenst op een ander moment nog eens terug kan kijken. Daarnaast is het mogelijk om met verschillende interactieve opties te communiceren met de deelnemers. Zo kunt u tijdens het webinar via de chatfunctie evt. vragen of opmerkingen plaatsen, welke na de presentatie behandeld zullen worden door de ontwerpende partijen en/of initiatiefnemers. Bovendien wordt u in de gelegenheid gesteld om nadien op een digitale plankaart uw wensen, ideeën en aandachtspunten te noteren en/of een korte enquête in te vullen.

Vervolgproces

Ontwikkelaars Nederlandse Bouw Unie en Maas-Jacobs dienen uiterlijk op 1 juli een ontwikkelingsvisie aan bij de gemeente over de voorgenomen herontwikkeling van de locatie van de voormalige Nibb-it fabriek, waarna het College van B&W een besluit neemt over de haalbaarheid en het vervolg van het project. Tegen die tijd ontvangt u opnieuw een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, waarbij we de ontwikkelingsvisie aan u presenteren.

Aanmelden webinar

  • Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het webinar? Meld u dan uiterlijk 10 mei aan via info@nibbit-breda.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een uitgebreide handleiding voor deelname aan het webinar.
  • Mocht u niet thuis zijn in dergelijke digitale platformen en na ontvangst van de handleiding nog vragen hebben, dan kunt u zich vooraf per e-mail kenbaar maken zodat wij u desgewenst technische ondersteuning kunnen bieden.
  • Heeft u voorafgaand aan het webinar al vragen? Stel uw vragen dan per e-mail en stuur deze eveneens naar info@nibbit-breda.nl.

Website

Bent u niet in de gelegenheid zijn om het webinar op het vermelde tijdstip bij te wonen, dan is het webinar en de digitale plankaart nadien nog te raadplegen via de website van de NBU. Via deze website zult u in het vervolg de voortgang en nieuwsberichten met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling kunnen volgen. 


Lees het originele artikel