Lees het originele artikel

Honderden gezinnen in Tilburg kampen met meerdere problemen. Zij hebben veel verschillende hulpverleners die helpen om de problemen op te lossen. Er komen meer coördinatoren bij Toegang Tilburg om te zorgen voor betere en efficiëntere hulp.

De zorgverleners zijn allemaal bezig om hun stukje van de puzzel op te lossen. Maar als al die stukjes niet goed in elkaar passen, leidt dat tot frustraties en onnodige kosten. Voor de meest ingewikkelde gevallen heeft de gemeente Tilburg al eerder een coördinerende taak gegeven aan het Zorg- en Veiligheidshuis. Dat loopt goed en dat blijft zo. Voor andere huishoudens met veel problemen heeft de gemeente begin 2020 besloten dat Toegang Tilburg een coördinerende rol krijgt. Afgelopen jaar heeft Toegang Tilburg op kleine schaal ervaring opgedaan met deze nieuwe taak. Daarbij is gebleken dat coördinatie leidt tot betere resultaten. En dat in totaal minder uren hulp nodig zijn. De investering in coördinatie verdient zichzelf dus terug. Daarom gaan we de pilot uitbreiden en krijgt Toegang Tilburg hiervoor meer coördinatoren ter beschikking. Begonnen wordt met ruim zes formatieplaatsen, later worden dit er maximaal tien. Daarmee kan de hulp voor ongeveer vierhonderd gezinnen worden gecoördineerd. 

Voorbeeld

Om duidelijk te maken wat een coördinator doet, geven we een voorbeeld. De namen zijn verzonnen. Mireille (39) en haar man Hugo (40) lijden allebei aan autisme. Het stel vindt het moeilijk alledaagse dingen goed te regelen. Ook al krijgen ze huishoudelijk hulp, het huis blijft onopgeruimd. Het aanrecht staat altijd vol vieze afwas. Geld voor een vaatwasser hebben ze niet, want ze leven van een uitkering. Naast de beperkingen die autisme met zich meebrengt, kampt Mireille de laatste maanden met een burn-out. Met de kinderen gaat het best goed, al hebben zij ook een eigen hulpverlener vanwege autisme. De coördinator spreekt met Mireille en Hugo en concludeert dat ze boven alles behoefte hebben aan rust. Het zou erg helpen als iedereen in het belang van het gezin zouden denken. Dus dat alle betrokken hulpverleners zich niet alleen richten op hun eigen cliënt. De coördinator maakt een gezinsaanpak. Daarin spelen ook een paar vriendinnen van Mireille een rol. Die willen best af en toe helpen opruimen, maar het lukte Mireille zelf niet om dat te organiseren. De laatste tijd was alles haar te veel.


Lees het originele artikel