Uitstoot CO2 in Noord-Holland naar verwachting 26% lager in 2030

Schip opvang vluchtelingen legt aan in Amsterdam

In 2030 moet deelvervoer vanzelfsprekender zijn dan een eigen auto

Vertrek bestuurslid Philipp Keller

Nieuwste vacatures

Strategisch adviseur energietransitie

Beleidsmedewerker Verkeer, wegen & openbare verlichting

Programmamanager Klimaatadaptatie

Regionaal Beleidscoördinator Jeugd