Casemanager Werk en inkomen met specialisatie statushouders voor 16 uur per week

Bestuurs- en directiesecretaresse / – secretaris (36 uur)

Klantmanager Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen

Planoloog

Adviseur Contractmanagement

BRP specialist

Beleidsmedewerker Sociaal Domein met accent WMO (30-36 uur per week)

Senior adviseur programmeren

Handhaver participatiewet

Klantmanager Wet maatschappelijke ondersteuning