Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen ondermijning

De Belastingdienst gaat meer doen om de organisatie weerbaarder te maken tegen criminele ondermijning. Bijvoorbeeld door het oprichten van een eigen veiligheidsbureau, het verder verbeteren van de gebruikersregistratie – logging – van applicaties die door medewerkers van verschillende dienstonderdelen worden gebruikt en door het versterken van de screenen van eigen […]

Het kabinet stelt tot € 108 miljoen beschikbaar voor meer technologie in zorg- en welzijn

Het kabinet trekt de komende jaren € 108 miljoen uit voor de transformatie van processen in de zorg- en welzijnssector naar digitale of hybride processen. Voorbeelden hiervan zijn beeldzorg en het automatisch aanreiken van medicatie met een medicijndispenser. Minister Helder biedt hiertoe vandaag de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg […]

Nederland pleit in Europa voor regels rondom duurzame koolstof chemische industrie

Om de omslag te kunnen maken van fossiele naar duurzame grondstoffen in de chemische industrie zijn Europese regels nodig. Daarvoor pleiten Nederland, Frankrijk, Tsjechië en Ierland dinsdag bij de Europese Commissie. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (milieu) overhandigde dit statement dinsdag in Brussel aan Eurocommissaris Hoekstra. De chemische industrie is leverancier van […]

Internetconsultatie aanpassingen taaleis voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Op 1 januari 2025 moeten pedagogisch medewerkers taalniveau 3F of B2 Nederlands beheersen. Deze zogenaamde taaleis is onderdeel van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Pedagogisch medewerkers die de taal goed beheersen, dragen bij aan een goede taalontwikkeling van kinderen. Wat de kinderen helpt bij een goede start op […]