Samenwerken om personeelskrapte aan te pakken

“Er komen geen nieuwe medewerkers meer bij als gemeenten niet gaan samenwerken”, meldt de VNG. Zij zijn een programma gestart om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken. Lees nu de handreiking ‘Flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector’. Daarin staat op een rij welke vormen van samenwerking mogelijk zijn in de gemeentelijke sector. Ook […]

Subsidie pilots uitvoeringskracht en arbeidsmarktkrapte

De VNG stelt co(financiering) beschikbaar voor 15 pilots die bijdragen aan behoud, instroom of innovatievere bedrijfsprocessen. Dit met het doel de uitvoeringskracht te vergroten en bij te dragen aan een oplossing voor het personeelstekort. Gemeenten krijgen steeds meer complexe taken. Tegelijkertijd is er sprake van krapte op de gemeentelijke arbeidsmarkt. […]

Vergelijk nu HR-data met zelfde arbeidsmarktregio,nieuwe functie personeelsmonitor

Er is een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan het dashboard van de Personeelsmonitor. Je kunt nu ook HR-data vergelijken met gemeenten die in dezelfde arbeidsmarktregio liggen. Met de nieuwe functionaliteit kunnen gemeenten op regionaal niveau betere vergelijkingen maken. Het was al mogelijk om te vergelijken met gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse, nationaal […]

Houten en Lelystad over Werkboek ‘Succesvol de arbeidsmarkt op! “Overzichtelijk, volledig en praktisch”

Nu de krapte op de gemeentelijke arbeidsmarkt steeds groter wordt en daarmee ook de uitdagingen om je personeelsbestand up-to-date te houden, komt het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan? als geroepen. Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken. Riejanne van Well van […]

“Overzichtelijk, volledig en praktisch” Houten en Lelystad over Werkboek ‘Succesvol de arbeidsmarkt op!

Nu de krapte op de gemeentelijke arbeidsmarkt steeds groter wordt en daarmee ook de uitdagingen om je personeelsbestand up-to-date te houden, komt het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan? als geroepen. Riejanne van Well van de gemeente Houten en Cheryl Kuik-Unawekla van gemeente Lelystad […]

Dag van de Arbeidsmarkt

De dag van de Arbeidsmarkt start vandaag om 9 uur in de Mariënhof in Amersfoort. Keynotespreker Gusta Timmermans trapt de dag af. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring in het recruitmentvak en is auteur van het Handboek Recruitment & Employer Branding. Ze vertelt over de laatste trends op de arbeidsmarkt, […]