“Onderling vertrouwen is een keihard economisch gegeven, en Zwolle heeft daar méér van dan elke andere stad in Nederland”

Paul Guldemond (1980) is geboren en getogen Zwollenaar. Na een uitstapje naar Amsterdam voor werk en studie, woont hij inmiddels weer met zijn gezin in Zwolle-Zuid. Hij studeerde in 2003 af als politicoloog aan de Radboud Universiteit en werkte onder meer als beleidsadviseur voor de provincie Noord-Holland en op het […]

Regio IJsselland start inkooptraject jeugdhulp

Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp (van lichte opvoedondersteuning tot specialistische 24-uursopvang) ondergebracht bij gemeenten. Om expertise te bundelen en efficiënt te kunnen werken, hebben veel gemeenten inkoop en contractering gebundeld, zoals in Regio IJsselland. Alle jeugdhulp wordt nu met het nieuwe inkooptraject samengebracht in één […]

Platform Impact Ondernemen Zwolle, voor ondernemers met een maatschappelijk doel

Een deel van de impact ondernemers is inmiddels aangesloten bij het eind 2020 opgerichte Platform Impact Ondernemen Zwolle. Daarin werken zij samen met onderwijs & onderzoekers en overheid aan initiatieven die bijdragen aan een gunstig ecosysteem voor impact ondernemers. De eerste stap is het zichtbaar maken van impact ondernemers, waar […]