Visitatie van omgevingsdiensten

Visitatie van omgevingsdiensten Een van de onderdelen van pijler 6 ‘Monitoring kwaliteit milieutoezicht’ van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH is het inrichten van een systeem van visitatie van omgevingsdiensten. Inzicht in waar, waarnaar toe en hoe Het doel van het uitvoeren van visitaties is om inzichtelijk te maken hoe de […]

Project ‘Burgeradvies en publieksvoorlichting Veilige Energietransitie’

Project ‘Burgeradvies en publieksvoorlichting Veilige Energietransitie’ In dit filmpje licht Veiligheidsregio Gelderland Midden het project ‘Burgeradvies en publieksvoorlichting Veilige Energietransitie’ toe. Voor het uitvoeren van dit project ontving de Veiligheidsregio een bijdrage uit het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid.  De aanleiding voor dit project is de energietransitie. Aan nieuwe vormen van […]