Ketenonderzoek naar afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) krijgt vervolg

In 2022 namen de drie Brabantse Omgevingsdiensten (ODBN, OMWB en ODZOB) het initiatief om, vanuit hun wettelijke toezichts- en handhavingstaak, bij te dragen aan het realiseren van de landelijke inzameldoelstelling van AEEA, ook wel E-waste genoemd. Volgens landelijke berekeningen wordt iets meer dan een kwart van het geproduceerde E-waste namelijk […]

OMWB maakt analyse Tilburgse metaal- en kunststofindustrie voor meer circulair ondernemen

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zal via gesprekken met ongeveer zestig Tilburgse bedrijven een analyse maken van de grond- en afvalstromen in de lokale metaal- en kunststofindustrie. Het doel is om de kansen en belemmeringen in kaart te brengen voor deze en andere bedrijven om meer circulair te ondernemen. […]