Raad spreekt over benoeming en geluidsmaatregelen Fokker Terminal

Voorstel inzake benoeming voorzitter welstands- en monumentencommissie Eind 2021 heeft de voorzitter van de welstands- en monumentencommissie de raad gemeld dat zij een andere functie heeft. In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de benoeming van haar opvolger. Voorstel inzake geluidsmaatregelen Fokker Terminal De Fokker Terminal is een […]

Raad spreekt over Rekenkameronderzoek OCC

Rekenkameronderzoek OCC (Amare) De raad vangt aan met bespreking van het Rekenkameronderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex (Amare). De rekenkamer Den Haag heeft de afgelopen periode diepgaand onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC). Het doel van dit onderzoek was de gemeenteraad in relatie tot deze ontwikkeling te […]

Integrale handhavingsactie voor een veilig Centrum

De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. Controle woningen De Haagse Pandbrigade controleerde 27 woningen waarbij in vrijwel alle woningen uiteenlopende misstanden zijn geconstateerd. In 10 van […]