Bijeenkomst (pre-) SMP: “Samen bouwen én de natuur verbeteren”

Op 12 oktober organiseerde Omgevingsdienst Haaglanden i.s.m. Provincie Zuid-Holland een informatiebijeenkomst over een (pre-)SMP. De bijeenkomst kon op veel belangstelling rekenen van gemeenten en woningcorporaties. Zij werden geïnformeerd over dit instrument en kregen handvatten om het gebruik ervan te stimuleren.  Gedeputeerde Berend Potjer (o.a. natuur) en Christiaan van der Kamp […]

Actualisatie AERIUS Calculator op 5 oktober 2023

Actualisatie AERIUS Calculator op 5 oktober 2023 15 sep 2023 Naar verwachting wordt de AERIUS Calculator op 5 oktober 2023 geactualiseerd. De actualisatie heeft mogelijk betrekking op emissiefactoren, natuurgegevens, en achtergronddepositie. Indien u een aanvraag om vergunning met onderdeel stikstofdepositie wilt doen, dienen alle bij de aanvraag horende AERIUS-berekeningen op […]

Omgevingsdienst Haaglanden helpt gemeenten bij signaaltoezicht op coronamaatregelen

Toezicht en Handhaving van Omgevingsdienst Haaglanden richt zich standaard op bedrijven en organisaties. We bezoeken bedrijven voor diverse controles en zijn via de 24/7 wachtdienst bereikbaar voor overlastmeldingen en calamiteiten. Hiermee voorkomen en beperken we risico’s, schade en hinder voor inwoners en milieu. Onze capaciteit om ter plekke te zijn, […]