Partnerproject genomineerd voor de verkiezing van Beste Over-heidsinnovatie van het jaar

Het partnerproject PHA2USE, een uniek project dat natuurlijke plasticvervanger uit afvalwater maakt, is samen met negen andere projecten genomineerd voor deze verkiezing. We zijn blij met deze nominatie waar met veel enthousiasme collega’s, mede-overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven samen aan werken. Onlangs zijn de eerste kilo’s van deze plasticvervanger onder de […]

Waterschap presenteert onderzoeksresultaten mogelijke uitbreiding zoet water bij Rilland

Op donderdag 18 augustus 2022 organiseert waterschap Scheldestromen samen met ZLTO afdeling Zuid-Beveland-Oost een informatiebijeenkomst over mogelijke uitbreiding van de aanvoer van zoet water bij Rilland. In dat gebied kan via het Volkerak Zoommeer zoet water worden ingelaten dat via het watersysteem verder verspreid wordt voor gebruik in de landbouw […]

Waterschap biedt kennismaking voor aspirant-bestuursleden

Waterschap Scheldestromen verzorgt komende winter een introductie voor mensen die interesse hebben in het waterschapsbestuur. De introductie is ontwikkeld door ProDemos (het Huis van de Nederlandse democratie) in samenwerking met de Unie van Waterschappen en een aantal individuele waterschappen. Afhankelijk van de Coronamaatregelen vinden de bijeenkomsten fysiek (kantoor Middelburg) of […]

Waterschap peilt functioneren waterschapsdemocratie

Waterschap peilt functioneren waterschapsde-mocratie Waterschap Scheldestromen staat middenin de samenleving. Grote maatschappelijk opgaven als klimaatadapatie, energietransitie en droogte vragen een omgevingsge-richte aanpak, waarbij nauwe samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappe-lijke instellingen centraal staat. Om te onderzoeken hoe deze partijen de samenwer-king met het waterschap ervaren wordt vanaf 10 juni a.s. […]