Lokale Coalitie tegen Eenzaamheid in Maastricht onder grote belangstelling van start

De Lokale Coalitie tegen Eenzaamheid maakt deel uit van het Lokale Plan van Aanpak tegen Eenzaamheid 2023-2025. Achterliggende gedachte is dat de maatschappelijke uitdaging om eenzaamheid aan te pakken breder wordt gedragen. Veel Maastrichtenaren ervaren namelijk (wel eens) last van gevoelens van eenzaamheid. Het verminderen van eenzaamheid vraagt daarom om […]

Gemeenten en werkgevers maken werk van de euregionale en internationale arbeidsmarkt

Dienstverlening onmisbaar voor Zuid-Limburgse economie De afspraken tussen de gemeenten zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In de periode 2024-2027 investeren zij samen ruim 1,2 miljoen euro per jaar in deze diensten. Met deze investering is de continuïteit van deze diensten verzekerd en kan worden ingespeeld op de toenemende vraag van […]

Alain Garnier geïnstalleerd als wethouder in Maastricht

Alain Garnier is 38 jaar en lid van Partij Veilig Maastricht (PVM). Binnen het college van burgemeester en wethouders krijgt Alain Garnier de portefeuille Sociale zekerheid en armoedebeleid, Arbeidsmarktbeleid, Gezondheid, Vastgoed en grondbeleid. Daarnaast is hij stadsdeelwethouder voor Maastricht-Noord. Hij volgt Alex Meij op die onlangs zijn taken neerlegde door […]

Maastricht en UAF verlengen samenwerking om drempels studerende statushouders te verlagen

De afspraken, die sinds 2020 bestaan, zijn vandaag in een convenant verlengd door ondertekening van wethouder Anita Bastiaans van inburgering en sociale zekerheid en UAF-directeur Fatimazhra Belhirch.  De samenwerking tussen Maastricht en het UAF is erop gericht om drempels weg te nemen en kansen te creëren voor statushouders om hun […]

19 partijen in Maastricht-Heuvelland verstevigen de samenwerking om de basisvaardigheden van inwoners te verbeteren

Bij basisvaardigheden vinden alle gemeenten deze vijf punten belangrijk:   1. Het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen; 2. Makkelijke taal gebruiken zodat iedereen kan meedoen; 3. Opsporen van inwoners met weinig basisvaardigheden; 4. Meer mensen met Nederlands als moedertaal laten starten met onderwijs voor volwassenen; 5. Volwassenen met weinig basisvaardigheden […]

Met ‘Impuls Jongerencultuur’ zet gemeente Maastricht in op de kracht van creativiteit bij jongeren

DIY-Jongerencultuur stimuleren Cultuur maken en meemaken geeft plezier en draagt bij aan het zelfvertrouwen van jongeren. “In Maastricht zien we dat cultuur bij jongeren vaak ontstaat vanuit een do it yourself-houding”, zo trapt een enthousiaste wethouder voor Cultuur, Frans Bastiaens, af. Op plekken waar jongeren zich spontaan verzamelen, ontstaat een […]

Duurzaam herstel van XONAR door financiële bijdrage van 16 Limburgse gemeenten

Herstelplan In april 2022 werd duidelijk dat XONAR zware financiële problemen heeft. XONAR is de grootste jeugdhulpaanbieder in Zuid-Limburg met een breed aanbod aan hulpvormen waaronder ambulante hulp, jeugdhulp met verblijf zoals pleegzorg en gezinshuizen en jeugdhulp in crisissituaties. Als een grote, belangrijke zorgaanbieder in financiële problemen komt, kan de […]