Gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg bundelen krachten tegen wateroverlast

Mede als gevolg van de klimaatverandering veroorzaken heftige buien steeds vaker wateroverlast in (zuid) Limburg. Zo ook in Einighausen waar in 2016, 2021 en 2022 ernstige wateroverlast werd ervaren. Maatregelenpakket In 2022 is er, in nauwe samenwerking met de gemeente en de inwoners, gestart met het identificeren van de belangrijkste […]

CO2-Prestatieladder 2022: Footprint van Waterschap Limburg in beeld

Het doel van de Prestatieladder is om zoveel mogelijk CO2-reductie te behalen. Het waterschap heeft daarvoor diverse acties uitgevoerd. Zo hebben we de afgelopen jaren onder meer het wagenpark deels geëlektrificeerd, poolauto’s vervangen door elektrische auto’s, ketels vervangen op locaties, alsook het uitvoeren van energiescans. CO2-uitstoot verder verminderen Op dit […]

Financiële tegemoetkoming voor agrariërs bij maatregelen om water vast te houden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg

Het klimaatprogramma Water in Balans van Waterschap Limburg is opgezet om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering aan te pakken. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met alle betrokken partijen die van invloed zijn in een stroomgebied. Samen met agrariërs is gekeken naar mogelijkheden om meer water vast te houden in het […]

Rijk en Limburgse overheden presenteren precies één jaar na watercrisis een gezamenlijke aanpak die Limburg waterveiliger maakt

Minister Harbers: “Wat vorig jaar in Limburg, maar ook in België en Duitsland is gebeurd, hopen we niet meer mee te maken. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid, omdat er grenzen aan de maakbaarheid van het watersysteem zitten. Daarom hebben we in het coalitieakkoord €300 miljoen gereserveerd voor maatregelen in de […]