• Je werkt samen met de raads- en of burgerleden en de 5 O’s aan verschillende thema’s in werkgroepen.
  • Je ondersteunt raadsleden bij bijvoorbeeld het voorbereiden van een amendement of motie.
  • Je bespreekt (met de griffier) de stukken en de agendering hiervan voor de raadsvergaderingen en de diverse werkgroepen. De planning en procedures stem je af met de griffier.
  • Je voert onderzoeken of analyses uit op verzoek van de Gemeenteraad en daarover schakel je gemakkelijk tussen raadsleden, teamleiders, beleidsmedewerkers en college- of MT-leden.

Solliciteer hier