Wethouder Rik Thijs (Klimaat en Energie): “Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan in de energietransitie. Ook Eindhoven moet in 2050 bijna geheel energieneutraal zijn. Met deze subsidie kunnen inwoners kleine energiebesparende maatregelen nemen in hun woning. Dat vergroot de bewustwording en kan de opmaat zijn naar het nemen van meer maatregelen.”

Eindhovens Energieloket

De uitvoer van de activiteiten start naar verwachting in de zomer van 2021. Dat is tegelijk met de start van het van het digitale Eindhovens Energieloket, dat op dit moment nog in ontwikkeling is. Hier kunnen inwoners straks terecht met alle vragen over energiebesparing en verduurzaming van hun woning.

Voucher voor energiebesparende maatregelen en advies

Om inwoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het nieuwe energieloket, worden er vouchers beschikbaar gesteld. Deze vouchers zijn inwisselbaar -op de website van het energieloket- voor energiebesparende maatregelen, eventueel in combinatie met energieadvies. Deze maatregelen zorgen voor het verlagen van de CO2-uitstoot, maar zijn ook goed voor de portemonnee. Zo kun je door het verwarmingswater van je cv-ketel op 60 graden te zetten, tot 60 euro per jaar besparen.

De precieze invulling van deze regeling en de verdeling ervan wordt in de loop van het voorjaar 2021 bekend gemaakt.

Over de subsidie

De subsidie komt uit de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) van de rijksoverheid. De RREW-subsidie richt zich zowel op huiseigenaren als huurders en wil hen stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen.


Lees het originele artikel