Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Veel eigenaren van sportkantines, buurthuizen en kleine scholen willen hun gebouwen verduurzamen, maar hebben niet altijd de kennis in huis hoe ze dit moeten aanpakken. Met deze bijdrage kunnen we deze eigenaren een heel eind op weg helpen.”

Voor kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis en mensen. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Daarom heeft het Rijk 24 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de provincies voor het opzetten van een ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed dat loopt tot januari 2024.

Het programma biedt deze vastgoedeigenaren vanaf 2021 advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidscoaches adviseren de vastgoedeigenaren bijvoorbeeld over welke maatregelen slim zijn om te doen, hoe deze gefinancierd kunnen worden en helpen bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. Iedere provincie geeft een eigen invulling aan het ontzorgingsprogramma en maakt zelf ook de keuze welke kleine vastgoedeigenaren zij binnen het programma willen gaan ontzorgen. De opgedane regionale kennis en ervaring wordt breed gedeeld. Alle vastgoedeigenaren, dus ook de grotere partijen, kunnen terecht bij het Kennis en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed onder meer portefeuilleroutekaarten, rekentools en praktijkvoorbeelden.

Dit programma draagt bij aan het sneller verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Via allerlei sporen wordt gewerkt aan uitvoering van deze afspraak uit het Klimaatakkoord. Behalve maatschappelijk vastgoed wordt ingezet op verduurzaming en isolatie van particuliere woningen en sociale huurwoningen, wijkaanpakken aardgasvrij en innovatie in de bouw om verduurzaming goedkoper en grootschaliger te maken.


Lees het originele artikel