Lees het originele artikel

Een steeds grotere groep jongeren heeft mentale of fysieke problemen. En steeds meer jongeren zijn al op jonge leeftijd ontvankelijk voor criminaliteit. Daarom investeren we de komende jaren 7,5 miljoen euro extra in het jongerenwerk in de stad, vooral in de wijken waar dat het hardst nodig is.

We richten ons op:

  • het versterken van het vakmanschap en de effectiviteit van jongerenwerk
  • voorkomen dat jongeren in handen vallen van criminele netwerken
  • snellere, passende ondersteuning voor jongeren met verschillende problemen door beter samen te werken

De komende periode zetten we een stedelijk team op om tijdelijk in te kunnen springen. Daarnaast wordt de Amsterdamse Jongerenwerk Academie opgericht en komt er extra aandacht voor jongerenwerk op school en online.

Verharding

Wethouder Sofyan Mbarki (Jongerenwerk): “De leefwereld van jongeren is de afgelopen jaren veranderd. We zien verharding op straat en toenemende mentale problemen onder jongeren. Het jongerenwerk kan een belangrijke rol spelen in de aanpak hiervan. We zien dat als jongerenwerkers het vertrouwen winnen van jongeren, zij echt het verschil kunnen maken in hun leven.”

Vertrouwen

Jongerenwerkers werken met jongeren tussen ongeveer 10 en 23 jaar in Amsterdamse wijken, op scholen en online. Zij benaderen de jongeren actief, ook als het om jongeren gaat die niet makkelijk te bereiken zijn, en bouwen een vertrouwensband met ze op. Heel belangrijk, want van daaruit kunnen ze de jongeren in groepsverband met andere jongeren verder op weg helpen.

Criminaliteit

Uit onderzoek blijkt dat 6,5 procent van de jongeren in Amsterdam voldoet aan het risicoprofiel om in de drugscriminaliteit te belanden. Jongerenwerkers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen hiervan. Zo moeten zij beginnend risicogedrag (zoals crimineel gedrag en uitbuiting) kunnen herkennen, offline en online, op straat en op school. Bij zowel jongens als meiden. Om hun werk goed te kunnen doen, moeten jongerenwerkers continu meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij en in de stad. We investeren daarom extra in vakmanschap en het goed organiseren van jongerenwerk, zodat de aanpak effectiever wordt.

Jongerenwerk Academie

Daarnaast willen we een Amsterdamse Jongerenwerk Academie opzetten. Daar wordt vakkennis opgebouwd en gedeeld tussen collega’s binnen het jongerenwerk en partners, zoals het onderwijs, Jongerenpunten, politie en straatcoaches. Het komende jaar worden de plannen voor de academie verder uitgewerkt. Ook kijken we of het mogelijk is om een beroepsregister voor jongerenwerkers op te zetten.

Stedelijk team

Verder experimenteren we met de inzet van een stedelijk team. Daarin zitten jongerenwerkers die in staat zijn om jongeren met zwaardere problemen te ondersteunen. Het team kan ook inspringen als er extra jongerenwerkers nodig zijn, bijvoorbeeld als het ineens onrustig wordt in een wijk.


Lees het originele artikel