Adviseur informatiebeveiliging privacy en IT-audits

Wil jij 36 uur per week werken? Wil jij een aantrekkelijk salaris inclusief lease auto of mobiliteitsvergoeding? Ga jij flexibel & hybride werken met professionele collega’s op diverse locaties en projecten?   Ben jij gepassioneerd over het uitvoeren en aansturen van informatiemanagementprojecten? Wil je een impact maken in de publieke […]

Nieuwe subsidie voor innovatieprojecten in de landbouw in Noord-Nederland

De subsidie biedt kansen voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw. De projecten die worden ondersteund dragen bij aan het (door)ontwikkelen of praktijkrijp maken van nieuwe concepten, producten of diensten en de uitwisseling van kennis hierover. Thema’s zoals het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen binnen de landbouw, […]

Subsidie om te experimententeren met afbouw gewasbeschermingsmiddelen

De subsidieregeling is bedoeld om op kleine schaal te experimenteren met minder of geen gebruik van (chemische) middelen om gewassen – bijvoorbeeld aardappelen of tulpen – te beschermen. En dat op basis van de principes van geïntegreerde gewasbescherming: waarbij er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van preventieve of niet-chemische maatregelen, […]

Met Europese partners oplossingen zoeken voor klimaatadaptatie

Onder leiding van het Nederlandse onderzoeksinstituut Deltares is in 2023 het projectvoorstel NBRACER opgesteld, als onderdeel van het Europese Horizon programma. Het project heeft een looptijd van vier jaar. Deltares is de trekker van het projectconsortium bestaande uit 29 partners, uit acht deelnemende regio’s langs de Atlantische kustlijn van Europa. […]

Teijin Aramid en FibreMax ontvangen €4 miljoen euro subsidie van het Just Transition Fund

Niet het drijfvermogen maar stabiliteit is de kritieke functie van een drijvende windmolen. Het geheel moet namelijk bestand zijn tegen golfbewegingen en de kracht die de wind uitoefent op de drijvende fundatie en de daarop geïnstalleerde windmolen. Met deze geavanceerde tendons zetten FibreMax en Teijin Aramid een stap in de […]