Lees het originele artikel

Het uitwisselen van kennis, kunde en ambities is erg belangrijk voor provincie Fryslân bij het realiseren van projecten en doelstellingen. Daarvoor is veel contact nodig met burgers, samenwerkingspartners en belanghebbende organisaties. 

Secretaris/Algemeen Directeur, Jelmer Algra: “It is wichtich dat wy as provinsje tagonklik en oansprekber binne. Dit inisjatyf yn de ‘Wike fan de Utwikseling’, jout ús de kâns om yn persoanlik kontakt te kommen mei ús ynwenners en harren fragen, suggestjes en eventuele soargen út earste hân te hearren”. 

Commissaris van de Koning, Arno Brok: “Mei dit inisjatyf wolle wy as provinsje sjen litte dat wy it wichtich fine om mei ús ynwenners yn kontakt te wêzen. Troch persoanlik de telefoan oan te nimmen, hoopje wy in iepen en direkt dialooch oan te moedigjen, sadat wy inoar fine kinne yn de projekten en fraachstikken dy’t der lizze”. 

Een voorbeeld van zo’n project is de Vismigratierivier. Een slingerende getijdenrivier, dwars door de Afsluitdijk waaraan op dit moment volop wordt gewerkt. Een zeer vooruitstrevend en innovatief project waarbij natuurherstel, kustveiligheid én behoud van zoet (drink)water hand in hand gaan. Een project waarbij samenwerking van het allergrootste belang is. 

Aan de Week van de Uitwisseling doen zo’n 60 provincieambtenaren mee. Zij zwermen uit naar andere instellingen en organisaties om daar een kijkje in de keuken te nemen. In totaal doen 64 bedrijven en organisaties mee aan dit initiatief van Werken in Friesland. Het is de dertiende keer dat deze week wordt georganiseerd.


Lees het originele artikel