De woningnood is hoog, en dus handhaven corporaties en wij scherp op leegstand en woonfraude. Resultaat: in 1.350 leegstaande of onrechtmatig gebruikte woningen kan weer worden gewoond.

De handhaving op woningkwaliteit leverde nog eens 335 verbeterde woningen op.

De cijfers over 2022

  • Onze handhavers zorgden ervoor dat 764 woningen vrijkwamen voor nieuwe bewoners. Daarvan stonden er 601 langer dan 6 maanden leeg. De overige 163 woningen werden gebruikt voor illegale vakantieverhuur, illegaal woningen per kamer verhuren, illegale onderhuur en wietplantages.
  • Woningcorporaties maakten 586 sociale huurwoningen waarmee werd gefraudeerd, vrij voor nieuwe bewoners. 375 van die woningen werden illegaal onderverhuurd. De overige 211 woningen werden onder meer gebruikt voor wietplantages, drugsverkoop en prostitutie.

Corporaties en wij (van de gemeente) trekken in zogeheten combiteams vaak samen op bij toezicht en handhaving.

Meer meldingen over leegstand

We kregen meer meldingen van bewoners over leegstand, illegale onderverhuur en slechte kwaliteit van woningen: in totaal bijna 3.000. Tussen 2019 en 2022 was dat jaarlijks gemiddeld 2.350.

Vooral over leegstaande woningen ontvingen we veel meldingen: van 164 in 2019 naar 341 in 2022. Ook meldden meer Amsterdammers illegale onderverhuur van sociale huurwoningen: van 592 meldingen in 2019 naar 858 in 2022. Mogelijk trekken mensen sneller aan de bel nu de woningnood hoog is.

Minder meldingen over vakantieverhuur

Juist minder meldingen kregen we over vakantieverhuur van woningen en B&B’s. Sinds we een vergunning- en registratieplicht hebben voor toeristische verhuur, verhuren Amsterdammers minder woningen als vakantiewoning.

Ook handhaven op kwaliteit

Behalve handhaven op woonfraude en leegstand, controleerden we ook op de kwaliteit van woningen. Dat is vaak een lastig en langdurig proces. In 2022 handhaafden we op vocht en schimmel, loden leidingen, achterstallig onderhoud en gevaarlijke galerijvloeren en balkons. Van 135 woningen is het vocht- en schimmelprobleem aangepakt. Van 218 galerijwoningen zijn de balkons en galerijen hersteld en weer veilig.


Lees het originele artikel