Lees het originele artikel

Op vrijdag 8 september gaven number 5 foundation en gemeente Eindhoven de aftrap voor een Landelijk Lerend Actienetwerk voor de aanpak van taalverwerving en laaggeletterdheid. Dit netwerk moet de kracht en expertise bundelen van gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om de impact op dit thema in Nederland te vergroten.

Bestuurders en vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, prominente bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoetten elkaar in het Evoluon. De aanwezige partijen onderschreven het initiatief van Laurentien van Oranje (number 5 foundation) en wethouder Stijn Steenbakkers (Onderwijs en Economie) voor het opstarten van een landelijk netwerk.

Gezamenlijk spraken zij onder meer over de waarde van taalverwerving van het jonge kind als belangrijke voorspeller van (school)succes en als middel voor het voorkomen van maatschappelijke opgaven, zoals kansenongelijkheid, participatie, armoede en criminaliteit.

Number 5 foundation en gemeente Eindhoven roepen geïnteresseerde gemeenten, bedrijven en organisaties op om zich aan te sluiten bij dit initiatief en actief samen te werken.

Meer informatie vind je in het persbericht.


Lees het originele artikel