Steeds meer mensen komen in Amsterdam wonen en werken. Omdat we voor alle Amsterdammers voldoende groen willen hebben, steken we de komende jaren 3 miljoen euro in 7 groene projecten. Het gaat om projecten in natuurgebied De Oeverlanden, het Erasmuspark, LaBGreen de Bretten en het Gijsbrecht van Aemstelpark.

Een fijne stad is een stad met veel bomen, struiken en planten. Groen zorgt ervoor dat je ontspant en maakt de stad mooier. Ook zorgt groen voor een goede afvoer van regenwater en voor verkoeling als het heet is.

Ieder natuurgebied is anders

Ieder natuurgebied of stadspark is anders. Ze zijn allemaal op hun eigen manier belangrijk om de stad af te koelen en water op te slaan, en zorgen samen voor een afwisselende natuur die ook zo belangrijk is voor onze insecten, vogels en andere dieren. De investeringen die we doen, zijn daarom ook per gebied verschillend.

Wat gaan we doen?

  • In natuurgebied De Oeverlanden maken we 1.000 woningen voor dieren. In de ruige natuur in dit deel van Nederland komen onder andere de nachtegaal, ijsvogel, ringslang, en verschillende vlinders, bijen en sluip- en graafwespen voor. We zetten deze dierwoningen neer op plekken in de stad waar weinig ruimte is voor deze dieren. Zo vinden ze ook een thuis in de stad. In De Oeverlanden komt ook een drijvend vogeleiland voor visdieven, waar ze rustig kunnen broeden.
  • In het Erasmuspark in West gaan we de natuur versterken. Dat is nodig omdat er steeds meer bezoekers komen. Zo planten we er bomen en struiken bij en doen vaker onderhoud. We zorgen er ook voor dat er voldoende plek is voor het groeiende aantal parkbezoekers.
  • In LaBGreen De Bretten planten we nieuwe bloemrijke kruidenmengsels. Zo zorgen we voor een afwisselende begroeiing. Een goede groenmix is sterk en trekt veel insecten, vogels en andere dieren aan. In hetzelfde gebied breiden we de wandelroutes uit met nieuwe paden en vlonders. Zo kunnen de bezoekers meer van het gebied zien.
  • Van het Amstelpark tot het Amsterdamse Bos verbeteren we de natuurlijke verbindingen. We knappen de doorgang van dieren op onder de Buitenveldertselaan. Zo kunnen dieren beter van de ene naar de andere kant van het Gijsbrecht van Aemstelpark lopen. Daarnaast verbreden we de groenstroken langs de Van Heenvlietlaan en versmallen we de rijbaan om de parken dichter bij elkaar te brengen. Ook planten we extra bomen, hagen en planten.

53 miljoen euro voor grote groenprojecten

Investeren in groen is nodig om de stad leefbaar te houden. Helemaal nu steeds meer mensen in Amsterdam komen wonen en werken. Om de stad groener te maken, trekt Amsterdam tussen 2021 en 2025 53,1 miljoen euro uit. Als we deze 7 projecten meetellen, hebben we inmiddels 33,8 miljoen euro toegewezen aan grote groenprojecten.


Lees het originele artikel