Lees het originele artikel

Op dinsdag 10 november heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2021-2024, en de crisis en herstelnota vastgesteld. Dit betekent dat de zaken die door het college van B&W zijn voorgesteld tot uitvoering gebracht worden. Daarmee is er groen licht voor de extra investering van ruim 11 miljoen euro waarmee de stad wordt ondersteund in de coronacrisis. Een ruime meerderheid van 29 raadsleden stemde in met de begroting; acht raadsleden stemden tegen. De gemeenteraad heeft het college enkele aanvullende opdrachten meegegeven.

Versterking van de stad

Er wordt extra aandacht besteed aan de wijken waarin de achterstand ten opzichte van andere wijken in Helmond het grootste is. Helmond-Oost, Helmond-West, Helmond-Noord en de Binnenstad. Jongeren in die wijken krijgen extra aandacht, er wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in leefbaarheid, openbare ruimte en de digitale kansen. Specifiek voor Rijpelberg wordt gestart met het opzetten van een multifunctionele accommodatie, als centrale plek in de wijk.

Met een extra investering in het centrum en in de culturele basis willen wij de voorzieningen in de stad op peil houden. Daarnaast is er aandacht voor de arbeidsmarkt. Er komt een aanpak tegen jeugdwerkloosheid, stages worden extra gestimuleerd en het bedrijfsleven wordt ondersteund bij de overgang naar een circulaire economie. Er is en blijft aandacht voor duurzaamheid/vergroening en ook de digitalisering van de stad houdt prioriteit.

Wethouder van de Brug (wethouder financiën): ‘Met het vaststellen van de begroting kunnen de voorstellen daadwerkelijk worden uitgewerkt. Financieel staat de gemeente Helmond er goed voor, we blijven investeren in de stad, we kunnen extra geld investeren om de coronacrisis het hoofd te bieden en dat met een beperkte verhoging van de woonlasten voor inwoners.’

Voorstellen van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft het college een aantal aanvullende opdrachten (moties) meegegeven, Zo wordt er onderzocht hoe we nog meer Helmonders kunnen laten aansluiten op het glasvezelnetwerk. Ook op het gebied van verduurzaming is er een aantal voorstellen van de gemeenteraad overgenomen. Zo komt er een actieplan om mensen met een kleine portemonnee te ondersteunen bij het besparen van energie. En er wordt gekeken hoe er voorrang gegeven kan worden aan zonnepanelen op het dak in plaats van zonnevelden; dit geldt met name voor bedrijfsgebouwen. Daarnaast wordt er onderzocht welke mogelijkheden er nog meer zijn om lokaal bij te dragen aan een messenverbod. Ook komt er een campagne om ouderen te waarschuwen voor fraude via sociale media. En wordt er extra aandacht besteed aan sporten voor kwetsbare mensen. Voor een volledig overzicht van aangenomen moties kijkt u op de website helmond.raadsinformatie.nl (onder 10 november).

Grote projecten in 2021

In 2021 worden in de grote projecten van Helmond stappen gezet. De aanbesteding voor de nieuwe zwemvoorziening van de Multifunctionele Sport- en Beleefcampus (MFSA) De Braak wordt afgerond en de eerste leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege starten in 2021 op deze nieuwe plek. Ook de ontwikkelingen rondom Brainport Smart District worden in 2021 zichtbaar. De eerste woningen zijn in aanbouw en de innovatieve, duurzame concepten krijgen vorm. De voorbereidingen voor het Huis voor de Stad, waarvoor de gemeenteraad in 2020 groen licht heeft gegeven, zijn in volle gang; in 2021 vindt de sloop van bestaande huisvesting plaats, waarna aan de bouw kan worden begonnen. En steeds meer inwoners gaan profiteren van het glasvezelnetwerk: ook Helmond-West en Brainport Smart District worden in 2021 aan het net toegevoegd en de wijken Warande en Helmond-Noord worden aangelegd in 2021.


Lees het originele artikel