Besluitenlijst Provinciale Staten 15 mei 2020

Provinciale Staten hebben een debat gevoerd over het bespreekstuk Bestuursakkoord 2020-2023 ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’. Daarbij zijn onderstaande moties aangenomen:

Motie M39 ‘Bestuursakkoord 2020-2023 ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ als uitgangspunt voor beleid 2020-2023. De motie werd ingediend door VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant. Zij kregen steun van 50PLUS en ChristenUnie-SGP. De fracties SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Motie M46a ‘Gezondere lucht’. De motie werd ingediend door GroenLinks, SP, D66, PvdA, Partij voor de Dieren en kreeg steun van VVD, Forum voor Democratie, CDA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De PVV stemde tegen de motie.

Motie M49a ‘Blijvende aandacht voor dierenwelzijn nodig’. De motie werd ingediend door GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV en D66. De motie werd unaniem aangenomen.

Motie M50 ‘Behoud de Boa’s’. De motie werd ingediend door GroenLinks, PVV, SP, D66 en Partij voor de Dieren en gesteund door Forum voor Democratie, CDA, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De VVD stemde tegen de motie.

Motie M55 ‘Onderzoek technologische innovaties toezicht buitengebied’ ingediend door de PVV. De motie werd gesteund door Forum voor Democratie, CDA, D66, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De fracties VVD, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Motie M78 ‘aanpassen functietitel naar gedeputeerde Vrije Tijd, Cultuur en Sport’. De motie werd ingediend door de fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant. De overige partijen steunden de motie. Deze werd daarmee unaniem aangenomen.

Statenvoorstel 45/20 Perspectiefnota 2020

Het voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP, PVV en Partij voor de Dieren en stemden tegen.

Bij dit voorstel zijn onderstaande moties aangenomen:

Motie M51a ‘Afrastering tegen wolf in Brabant’, ingediend door PVV, VVD, CDA, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren. De motie werd gesteund door Forum voor Democratie, SP, D66, PvdA, 50PLUS en Lokaal Brabant. De fractie GroenLinks stemde tegen de motie.

Motie M52 ‘Artikel 217a-onderzoeken vermelden’, ingediend door de PVV en gesteund door VVD, Forum voor Democratie, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties CDA, SP en PvdA stemden tegen.

Motie M61 ‘Vrachtverkeer uit dorpen’, ingediend door de PVV. De motie werd gesteund door de fracties van Forum voor Democratie, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP. De fracties VVD, CDA, SP en Lokaal Brabant stemden tegen.

Motie M62 ‘Investeren in wegen’, ingediend door de PVV. De motie werd gesteund door VVD, Forum voor Democratie, CDA, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De fracties SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS en Partij voor de Dieren.

Motie M64a ‘100’ ingediend door de PVV. De motie werd gesteund door de fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant. De fracties SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

Motie M68a ‘Werk maken van de mogelijkheden van kernenergie waaronder Thorium MSR’, ingediend door de PVV. De motie werd gesteund door de fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, 50PLUS en Lokaal Brabant. De fracties SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

Statenvoorstel 53/20 Benoeming nieuwe leden van Gedeputeerde Staten

Naast de zittende gedeputeerden de heer C.A. van der Maat (VVD) en de heer M.P.J.M. van Gruijthuijsen (VVD), zijn benoemd tot gedeputeerde:

– de heer E.J. de Bie (Forum voor Democratie);

– de heer P.C.T.G. Smit (Forum voor Democratie);

– mevrouw E.P.J. Lemkes-Straver (CDA);

– de heer H.A.G. Ronnes (CDA);

– de heer W.F.C. van Pinxteren (Lokaal Brabant).


Lees het originele artikel