Lees het originele artikel

Het borgstellingskrediet voor de Landbouw is bedoeld voor glastuinbouwbedrijven die in de kern gezond zijn, maar hun rekeningen niet meer kunnen betalen én geen krediet van de bank krijgen vanwege de huidige onzekere situatie. Banken kunnen hier in de loop van januari een beroep doen om deze bedrijven een lening te verstrekken. Het Rijk staat garant voor een deel van de lening.

Gezonde bedrijven

Met de regeling is een beperkt aantal bedrijven geholpen dat een goed perspectief heeft voor de langere termijn. Bij de toekenning speelt mee dat zij kunnen bijdragen aan het doel om in 2040 een klimaatneutrale glastuinbouw te realiseren. Voor deze categorie bedrijven kan de borgstelling het verschil betekenen tussen noodgedwongen stoppen of perspectief houden op een gezond bedrijf voor de lange termijn.

De borgstelling is de laatste maatregel van een breder pakket om de glastuinbouw door de huidige moeilijke situatie te helpen. Eerder is het budget voor subsidies op energiebesparing verhoogd, zodat meer tuinders ervan gebruik kunnen maken. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd voor het MKB, waar ook glastuinders gebruik van kunnen maken. Dat biedt bedrijven de mogelijkheid om tot € 160.000 steun te krijgen, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Met het gehele pakket kan een deel van de glastuinders dat in de problemen komt door de torenhoge gasprijzen een steun in de rug krijgen van de overheid.

Toekomstperspectief

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “Onze glastuinbouwsector is wereldwijd toonaangevend op het gebied van innovatie en duurzame productie. In deze uitzonderlijk moeilijke periode met torenhoge gasprijzen heeft die onze steun nodig. Met de borgstelling ligt er nu een totaalpakket aan maatregelen dat zoveel mogelijk voorkomt dat gezonde bedrijven omvallen. Hoewel ik me besef dat ik niet alle tuinders kan helpen, ben ik ervan overtuigd dat we toekomstperspectief houden voor een sector waar we trots op kunnen zijn en die kan bijdragen aan de energietransitie.”


Lees het originele artikel