Burgemeester Sharon Dijksma is benoemd tot lid van de adviesgroep lokale overheden van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De Secretaris-Generaal van de VN, António Guterres, heeft deze adviesgroep opgericht om effectievere samenwerking tussen alle overheidslagen tot stand te brengen, met als doel de VN-doelstellingen (Sustainable Development Goals) te behalen. Vanuit Europa nemen naast burgemeester Dijksma ook de burgemeesters Anne Hidalgo van Parijs en Sadiq Khan van Londen deel.

De groep bestaat daarnaast uit ministers en staatssecretarissen vanuit de verschillende continenten (Spanje, Nigeria, Filipijnen, India en Colombia) en andere burgemeesters, onder meer die van New York, Montreál, Montevideo en Rabat. Met de benoeming tot lid van deze adviesgroep krijgt Utrecht de kans om invloed uit te oefenen op het hoogste niveau van internationale besluitvorming. Binnen de adviesgroep zal Dijksma zich bezighouden met het thema Future Generations. Dit thema sluit aan bij haar eerdere inzet voor de VN om steden een meer centrale plek te geven in de internationale klimaatonderhandelingen, in aanloop naar de COP27 in Sharm-el-Sheikh.

Summit of The Future

In september 2024 organiseert de Secretaris-Generaal de Summit of the Future, waarbij de hervorming van de VN centraal staat, om de organisatie hiervan beter toe te spitsen op het behalen van de ambitieuze VN-doelen en het verbeteren van de samenwerking tussen alle overheidslagen. De adviesgroep komt uiteindelijk samen met de Secretaris-Generaal tot een pakket aan voorstellen die hiertoe moeten leiden. De eerste digitale bijeenkomst van de adviesgroep met de Secretaris-Generaal was op 6 oktober jl. In totaal komt de adviesgroep tot de Summit of the Future minstens drie keer bijeen.


Lees het originele artikel