Lees het originele artikel

Circulaire atlas brengt grondstofstromen in Noord-Brabant in kaart

De resultaten staan weergegeven in deze Circulaire Atlas.

Verduurzamen rond 2030

Bedrijven, organisaties en consumenten in Noord-Brabant gebruiken en consumeren grondstoffen en materialen. In een totaal 98 Mton per jaar. Tegen 2030 wil de provincie Noord-Brabant samen met haar partners het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen met 50% verminderen door duurzamer om te gaan met beschikbare grondstoffen en natuurlijke bronnen. Met de Circulaire atlas zijn de belangrijkste stromen en partijen die met deze grondstoffen werken in beeld gebracht. En dat is nodig want enkel samen kunnen we ambities waarmaken.

Bouw & Infrastructuur en Biomassa & Voedsel samen ruim 80% grondstofstromen

In omvang bevinden de grootste stromen zich in de de Bouw: door de keten heen totaal circa 47 Mton/jaar, gevolgd door de Agrofood: totaal circa 36 Mton/jaar). Samen omvatten deze twee sectoren daarmee ruim 80% van alle grondstofstromen in Noord-Brabant.

Schaarste en milieu-impact

Niet alleen de hoeveelheden zijn in een Circulaire Economie van belang. Ook schaarste en milieu-impact spelen een belangrijke rol. Immers een ton zand heeft bijvoorbeeld niet dezelfde milieu-impact of circulaire noodzaak als een ton goud. Voor het maken van een goede circulaire strategie moeten deze integrale manier van kijken, worden meegenomen.

3 kansrijke opties voor de beperking van primaire grondstoffen

In de Circulaire atlas worden alle grote stromen beschreven. Een aantal van hen worden verder uitgewerkt in kansrijke opties om de stroom circulair te maken. Want er zijn 3 opties om het gebruik van primaire grondstoffen te beperken:

  1. het gebruik van de grondstoffen verminderen
  2. de grondstoffen en materialen hergebruiken in gesloten kringlopen
  3. ze vervangen door biobased grondstoffen

In de atlas is in beeld gebracht welke mogelijkheden deze circulaire opties hebben in ketens met grote grondstofstromen, het reductiepotentieel van de opties is bepaald en er werd gekeken hoe ze door de provincie omgezet kunnen worden in een handelingsperspectief.

Overheden en bedrijven moeten samen optrekken

De ambitie naar een reductie van 50% is stevig. Zo zijn met een toenemende bevolking en woningvraag volledig gesloten kringlopen in de bouw voorlopig nog lastig te realiseren. Dat maakt het des te urgenter om alle nieuwbouw nu circulair te ontwerpen en te bouwen. Om het doel te bereiken zullen overheden en bedrijfsleven dus samen op moeten trekken. Ook het Rijk kan via wetgeving, fiscale prikkels op primair/secundair en belasting op arbeid de circulaire economie een stevige impuls geven. Bovendien vraagt de ambitie een bijdrage en gedragsverandering van burgers: denk aan verandering van consumptiepatronen, afvalscheiding en voedselverspilling. Met andere woorden, enkel samen maken we onze ambities waar.

Zie ook


Lees het originele artikel