Lees het originele artikel

Een jaar nadat we begonnen met het schrijven van de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV), heeft de raad het definitieve stuk vastgesteld. Dat was op 20 juli 2023. We waren al begonnen met een aantal maatregelen; nu kunnen we verder met de uitwerking van nieuwe zaken.

Het definitieve stuk is mede tot stand gekomen door de inbreng van Amsterdammers. Daar zijn we blij mee, en we willen ze bedanken voor de tijd en moeite die ze hebben genomen.

Hoe is het gegaan?

Vorig jaar september gingen we met Amsterdammers in gesprek over onze eerste ideeën. We wilden horen wat zij ons te vertellen hadden, zodat we tijdens het schrijven van de Aanpak Volkshuisvesting geen punten zouden missen. In februari 2023 lag het stuk dat daaruit voortkwam ter inspraak voor de stad. Amsterdammers konden nog een keer reageren op wat er in de AAV staat.

Alle reacties zijn zorgvuldig gewogen en een aantal heeft geleid tot wijzigingen in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. In de Nota van Beantwoording van het college kunt u lezen hoe we alle reacties gewogen hebben.

Wat gebeurt er nu?

Het kost veel tijd om het tij te keren. Daarom kijkt de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting ver vooruit. Onze missie voor 2040 is ‘voldoende betaalbare en goede woningen in een ongedeelde stad’. De AAV bevat 7 doelen en daaraan gekoppelde acties om deze missie te realiseren. Veel van de acties worden vooral de komende periode uitgevoerd, tot en met 2027. In 2027 bereiden we een aanpak voor de volgende periode voor.

Meer weten

Op aanpakvolkshuisvesting.amsterdam.nl leest u vanaf nu wat er gebeurt met de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting.


Lees het originele artikel